2016-09-17 ~ 2020-01-29
NachiHeavy Cruiser
Resources
Report Count
Percentage
Assistant
250 30 200 30 1 5,623 / 121,770 4.62 % Destroyer x1,962
Z1Destroyer
x480
Z1改Destroyer
x213
Z1 ZweiDestroyer
x128
Yuudachi改Destroyer
x67
Shimakaze改Destroyer
x64
Hibiki改Destroyer
x61
Shigure改Destroyer
x61
VerniyDestroyer
x48
Yukikaze改Destroyer
x42
Yuudachi改2Destroyer
x40
Shigure改2Destroyer
x40
Akatsuki改Destroyer
x32
ShimakazeDestroyer
x27
Fubuki改Destroyer
x26
FubukiDestroyer
x25
YukikazeDestroyer
x24
MurakumoDestroyer
x21
Kasumi改Destroyer
x18
Z3Destroyer
x17
ShigureDestroyer
x16
Asashio改Destroyer
x16
HibikiDestroyer
x14
YuudachiDestroyer
x14
InazumaDestroyer
x13
Ushio改Destroyer
x13
Kasumi改2Destroyer
x13
Inazuma改Destroyer
x13
Akatsuki改2Destroyer
x13
AkatsukiDestroyer
x12
Satsuki改Destroyer
x11
Asashio改2丁Destroyer
x10
Fubuki改2Destroyer
x9
AsashioDestroyer
x9
Samidare改Destroyer
x9
Kawakaze改Destroyer
x9
Arashio改Destroyer
x9
Murakumo改Destroyer
x9
Akizuki改Destroyer
x8
Libeccio改Destroyer
x8
Fumizuki改Destroyer
x8
Ooshio改Destroyer
x8
Murasame改Destroyer
x8
Ayanami改Destroyer
x7
Z3 ZweiDestroyer
x7
Hatsushimo改Destroyer
x7
Murakumo改2Destroyer
x7
Asashio改2Destroyer
x7
AyanamiDestroyer
x6
Urakaze改Destroyer
x6
AkizukiDestroyer
x6
Teruzuki改Destroyer
x6
Hatsuzuki改Destroyer
x6
Mutsuki改Destroyer
x5
IkazuchiDestroyer
x5
Z3改Destroyer
x5
Hatsushimo改2Destroyer
x5
KasumiDestroyer
x5
Akebono改Destroyer
x5
Shiratsuyu改Destroyer
x4
KawakazeDestroyer
x4
Yayoi改Destroyer
x4
Kasumi改2乙Destroyer
x4
Naganami改Destroyer
x4
Arashio改2Destroyer
x4
Naganami改2Destroyer
x4
Michishio改Destroyer
x4
MutsukiDestroyer
x4
KagerouDestroyer
x4
HatsuharuDestroyer
x4
MichishioDestroyer
x4
Sazanami改Destroyer
x3
Suzutsuki改Destroyer
x3
FumizukiDestroyer
x3
Yamakaze改Destroyer
x3
KazagumoDestroyer
x3
Tokitsukaze改Destroyer
x3
Amatsukaze改Destroyer
x3
AkebonoDestroyer
x3
ArashioDestroyer
x3
ShirayukiDestroyer
x3
UzukiDestroyer
x3
UrakazeDestroyer
x3
ShiratsuyuDestroyer
x3
TokitsukazeDestroyer
x3
Shiranui改Destroyer
x3
Ikazuchi改Destroyer
x3
HamakazeDestroyer
x2
Isonami改Destroyer
x2
HatsushimoDestroyer
x2
Minegumo改Destroyer
x2
LibeccioDestroyer
x2
MurasameDestroyer
x2
YamakazeDestroyer
x2
SatsukiDestroyer
x2
Asashimo改Destroyer
x2
Asagumo改Destroyer
x2
AmatsukazeDestroyer
x2
SazanamiDestroyer
x2
Hamakaze改Destroyer
x2
OoshioDestroyer
x2
NaganamiDestroyer
x2
Kisaragi改Destroyer
x2
YuugumoDestroyer
x2
Kamikaze改Destroyer
x2
Kawakaze改2Destroyer
x2
Urakaze丁改Destroyer
x2
ShikinamiDestroyer
x2
Maestrale改Destroyer
x1
Fumizuki改2Destroyer
x1
ShiranuiDestroyer
x1
Satsuki改2Destroyer
x1
Kishinami改Destroyer
x1
NagatsukiDestroyer
x1
MaestraleDestroyer
x1
Shiratsuyu改2Destroyer
x1
Isokaze乙改Destroyer
x1
HatsuzukiDestroyer
x1
NenohiDestroyer
x1
SuzutsukiDestroyer
x1
SamidareDestroyer
x1
YamagumoDestroyer
x1
Yuugumo改Destroyer
x1
Kagerou改Destroyer
x1
Shikinami改Destroyer
x1
Hatsuharu改Destroyer
x1
Wakaba改Destroyer
x1
KisaragiDestroyer
x1
Miyuki改Destroyer
x1
Shirayuki改Destroyer
x1
Ooshio改2Destroyer
x1
TanikazeDestroyer
x1
Arare改Destroyer
x1
MakigumoDestroyer
x1
Nagatsuki改Destroyer
x1
AkigumoDestroyer
x1
AsagumoDestroyer
x1
Uzuki改Destroyer
x1
Tanikaze改Destroyer
x1
OboroDestroyer
x1
ArareDestroyer
x1
SuzukazeDestroyer
x1
Kuroshio改Destroyer
x1
Hagikaze改Destroyer
x1
Uranami改Destroyer
x1
Sagiri改Destroyer
x1
Jervis改Destroyer
x1
HarusameDestroyer
x1
Ushio改2Destroyer
x1
HayashimoDestroyer
x1
Hayanami改Destroyer
x1
Light Cruiser x608
Abukuma改Light Cruiser
x64
Isuzu改Light Cruiser
x49
Sendai改Light Cruiser
x46
Jintsuu改Light Cruiser
x39
Isuzu改2Light Cruiser
x36
Abukuma改2Light Cruiser
x36
Jintsuu改2Light Cruiser
x31
Kiso改Light Cruiser
x29
Sendai改2Light Cruiser
x18
SendaiLight Cruiser
x17
YuubariLight Cruiser
x16
Tenryuu改Light Cruiser
x14
KumaLight Cruiser
x14
NakaLight Cruiser
x13
AbukumaLight Cruiser
x13
IsuzuLight Cruiser
x12
Yuubari改Light Cruiser
x12
JintsuuLight Cruiser
x11
Ooyodo改Light Cruiser
x10
KisoLight Cruiser
x10
KitakamiLight Cruiser
x9
Yahagi改Light Cruiser
x8
Tatsuta改Light Cruiser
x8
Naka改Light Cruiser
x7
TatsutaLight Cruiser
x7
NatoriLight Cruiser
x7
OoiLight Cruiser
x6
Yura改Light Cruiser
x6
Kuma改Light Cruiser
x5
Tama改Light Cruiser
x5
TenryuuLight Cruiser
x5
AganoLight Cruiser
x5
OoyodoLight Cruiser
x4
Naka改2Light Cruiser
x4
Kinu改2Light Cruiser
x3
Agano改Light Cruiser
x3
NagaraLight Cruiser
x3
TamaLight Cruiser
x3
NoshiroLight Cruiser
x3
Kinu改Light Cruiser
x2
Nagara改Light Cruiser
x2
YahagiLight Cruiser
x2
KinuLight Cruiser
x2
YuraLight Cruiser
x2
G. GaribaldiLight Cruiser
x2
Natori改Light Cruiser
x1
Yura改2Light Cruiser
x1
GotlandLight Cruiser
x1
Gotland改Light Cruiser
x1
G. Garibaldi改Light Cruiser
x1
Aircraft Carrier x607
Akagi改Aircraft Carrier
x90
Kaga改Aircraft Carrier
x85
Zuikaku改Aircraft Carrier
x69
Shoukaku改Aircraft Carrier
x64
AkagiAircraft Carrier
x45
KagaAircraft Carrier
x32
Souryuu改Aircraft Carrier
x31
ShoukakuAircraft Carrier
x29
Saratoga改Aircraft Carrier
x23
Hiryuu改Aircraft Carrier
x20
Hiryuu改2Aircraft Carrier
x18
HiryuuAircraft Carrier
x16
ZuikakuAircraft Carrier
x11
SouryuuAircraft Carrier
x11
Souryuu改2Aircraft Carrier
x10
Saratoga Mk.IIAircraft Carrier
x9
SaratogaAircraft Carrier
x8
Graf Zeppelin改Aircraft Carrier
x7
Ark Royal改Aircraft Carrier
x4
Intrepid改Aircraft Carrier
x4
Shoukaku改2Aircraft Carrier
x4
UnryuuAircraft Carrier
x3
Katsuragi改Aircraft Carrier
x3
IntrepidAircraft Carrier
x3
Amagi改Aircraft Carrier
x2
Ark RoyalAircraft Carrier
x2
Unryuu改Aircraft Carrier
x1
Graf ZeppelinAircraft Carrier
x1
Aquila改Aircraft Carrier
x1
AmagiAircraft Carrier
x1
Battleship x595
Kongou改Battleship
x128
Haruna改Battleship
x82
Haruna改2Battleship
x57
Kongou改2Battleship
x55
Bismarck DreiBattleship
x50
KongouBattleship
x34
Kirishima改Battleship
x31
Hiei改Battleship
x29
Kirishima改2Battleship
x21
HarunaBattleship
x18
KirishimaBattleship
x18
Bismarck改Battleship
x13
BismarckBattleship
x10
Bismarck ZweiBattleship
x8
HieiBattleship
x8
Hiei改2Battleship
x5
Iowa改Battleship
x5
Gangut DvaBattleship
x4
Richelieu改Battleship
x4
ItaliaBattleship
x3
Roma改Battleship
x3
Kongou改2丙Battleship
x3
Oktyabrskaya RevolyutsiyaBattleship
x2
LittorioBattleship
x2
RomaBattleship
x1
RichelieuBattleship
x1
Heavy Cruiser x377
Prinz Eugen改Heavy Cruiser
x65
Maya改Heavy Cruiser
x23
MayaHeavy Cruiser
x16
AshigaraHeavy Cruiser
x16
TakaoHeavy Cruiser
x15
ChoukaiHeavy Cruiser
x14
Ashigara改Heavy Cruiser
x14
Choukai改Heavy Cruiser
x14
KakoHeavy Cruiser
x12
Haguro改2Heavy Cruiser
x12
AobaHeavy Cruiser
x12
Prinz EugenHeavy Cruiser
x12
Haguro改Heavy Cruiser
x9
Maya改2Heavy Cruiser
x9
SuzuyaHeavy Cruiser
x9
Tone改Heavy Cruiser
x8
HaguroHeavy Cruiser
x8
Choukai改2Heavy Cruiser
x8
ChikumaHeavy Cruiser
x8
KumanoHeavy Cruiser
x8
FurutakaHeavy Cruiser
x7
ToneHeavy Cruiser
x6
AtagoHeavy Cruiser
x6
Kako改Heavy Cruiser
x6
Myoukou改Heavy Cruiser
x6
Zara改Heavy Cruiser
x6
Atago改Heavy Cruiser
x5
Furutaka改Heavy Cruiser
x4
Nachi改Heavy Cruiser
x4
Furutaka改2Heavy Cruiser
x4
Kinugasa改Heavy Cruiser
x4
MyoukouHeavy Cruiser
x3
Ashigara改2Heavy Cruiser
x3
KinugasaHeavy Cruiser
x3
Takao改Heavy Cruiser
x3
MogamiHeavy Cruiser
x2
Kinugasa改2Heavy Cruiser
x2
Chikuma改Heavy Cruiser
x2
MikumaHeavy Cruiser
x2
Kako改2Heavy Cruiser
x2
NachiHeavy Cruiser
x2
Myoukou改2Heavy Cruiser
x1
Aoba改Heavy Cruiser
x1
Zara DueHeavy Cruiser
x1
Submarine x296
I-8Submarine
x115
I-58Submarine
x48
I-168Submarine
x47
U-511Submarine
x21
I-19Submarine
x15
I-168改Submarine
x15
Ro-500Submarine
x14
U-511改Submarine
x11
MaruyuSubmarine
x4
I-504Submarine
x4
I-26Submarine
x2
Fast Battleship x292
Nagato改Fast Battleship
x69
Mutsu改Fast Battleship
x36
Yamato改Fast Battleship
x22
NagatoFast Battleship
x22
Nagato改2Fast Battleship
x20
MutsuFast Battleship
x20
YamatoFast Battleship
x17
FusouFast Battleship
x14
Musashi改Fast Battleship
x13
Warspite改Fast Battleship
x13
YamashiroFast Battleship
x10
Mutsu改2Fast Battleship
x10
Musashi改2Fast Battleship
x7
MusashiFast Battleship
x6
IseFast Battleship
x4
Nelson改Fast Battleship
x4
HyuugaFast Battleship
x2
WarspiteFast Battleship
x1
NelsonFast Battleship
x1
ColoradoFast Battleship
x1
Light Aircraft Carrier x151
Junyou改Light Aircraft Carrier
x13
Junyou改2Light Aircraft Carrier
x13
Zuihou改Light Aircraft Carrier
x12
Ryuujou改Light Aircraft Carrier
x12
ShouhouLight Aircraft Carrier
x10
HiyouLight Aircraft Carrier
x9
JunyouLight Aircraft Carrier
x9
ZuihouLight Aircraft Carrier
x8
Ryuujou改2Light Aircraft Carrier
x8
Chitose航改2Light Aircraft Carrier
x8
HoushouLight Aircraft Carrier
x7
RyuujouLight Aircraft Carrier
x7
Chiyoda航改2Light Aircraft Carrier
x6
Zuihou改2乙Light Aircraft Carrier
x4
Chiyoda航Light Aircraft Carrier
x3
Chitose航Light Aircraft Carrier
x3
Chitose航改Light Aircraft Carrier
x3
Hiyou改Light Aircraft Carrier
x3
Houshou改Light Aircraft Carrier
x2
Ryuuhou改Light Aircraft Carrier
x2
Shouhou改Light Aircraft Carrier
x2
Chiyoda航改Light Aircraft Carrier
x2
Taiyou改Light Aircraft Carrier
x1
Gambier Bay改Light Aircraft Carrier
x1
Kasuga MaruLight Aircraft Carrier
x1
TaiyouLight Aircraft Carrier
x1
Zuihou改2Light Aircraft Carrier
x1
Repair Ship x140
Akashi改Repair Ship
x100
AkashiRepair Ship
x40
Training Cruiser x138
Kashima改Training Cruiser
x110
Katori改Training Cruiser
x11
KashimaTraining Cruiser
x10
KatoriTraining Cruiser
x7
Aircraft Carrier Submarine x96
I-8改Aircraft Carrier Submarine
x29
I-58改Aircraft Carrier Submarine
x19
I-13改Aircraft Carrier Submarine
x12
I-19改Aircraft Carrier Submarine
x7
I-401Aircraft Carrier Submarine
x6
I-14改Aircraft Carrier Submarine
x5
I-401改Aircraft Carrier Submarine
x5
I-26改Aircraft Carrier Submarine
x4
I-13Aircraft Carrier Submarine
x4
I-400Aircraft Carrier Submarine
x3
I-14Aircraft Carrier Submarine
x2
Armored Aircraft Carrier x94
Taihou改Armored Aircraft Carrier
x29
Zuikaku改2甲Armored Aircraft Carrier
x27
Shoukaku改2甲Armored Aircraft Carrier
x22
TaihouArmored Aircraft Carrier
x12
Saratoga Mk.II Mod.2Armored Aircraft Carrier
x4
Torpedo Cruiser x92
Kitakami改Torpedo Cruiser
x41
Ooi改Torpedo Cruiser
x19
Kitakami改2Torpedo Cruiser
x14
Ooi改2Torpedo Cruiser
x9
Kiso改2Torpedo Cruiser
x9
Aviation Battleship x71
Fusou改Aviation Battleship
x29
Yamashiro改Aviation Battleship
x18
Hyuuga改Aviation Battleship
x9
Ise改Aviation Battleship
x8
Fusou改2Aviation Battleship
x3
Ise改2Aviation Battleship
x3
Yamashiro改2Aviation Battleship
x1
Aircraft Cruiser x47
Suzuya改Aircraft Cruiser
x17
Kumano改Aircraft Cruiser
x8
Mogami改Aircraft Cruiser
x7
Mikuma改Aircraft Cruiser
x6
Suzuya改2Aircraft Cruiser
x5
Tone改2Aircraft Cruiser
x2
Kumano改2Aircraft Cruiser
x2
Seaplane Carrier x43
ChitoseSeaplane Carrier
x6
ChiyodaSeaplane Carrier
x6
Chitose甲Seaplane Carrier
x6
Comdt. TesteSeaplane Carrier
x5
Chiyoda甲Seaplane Carrier
x4
Comdt. Teste改Seaplane Carrier
x3
AkitsushimaSeaplane Carrier
x3
NisshinSeaplane Carrier
x2
Nisshin甲Seaplane Carrier
x2
Chitose改Seaplane Carrier
x1
Chiyoda改Seaplane Carrier
x1
Mizuho改Seaplane Carrier
x1
Akitsushima改Seaplane Carrier
x1
Kamoi改Seaplane Carrier
x1
Nisshin改Seaplane Carrier
x1
Escort Ship x7
EtorofuEscort Ship
x3
MatsuwaEscort Ship
x2
Tsushima改Escort Ship
x1
Hiburi改Escort Ship
x1
Submarine Tender x3
TaigeiSubmarine Tender
x3
x3
De Ruyter改
x2
Grecale
x1
Fleet Oiler x1
Hayasui改Fleet Oiler
x1
250 130 200 30 1 1,449 / 32,938 4.40 % Destroyer x409
Z1Destroyer
x37
Yuudachi改Destroyer
x30
Hibiki改Destroyer
x25
Shigure改Destroyer
x21
Shimakaze改Destroyer
x20
Z1改Destroyer
x19
Akatsuki改Destroyer
x16
Yukikaze改Destroyer
x13
VerniyDestroyer
x12
Yuudachi改2Destroyer
x11
Shigure改2Destroyer
x10
Asashio改Destroyer
x10
Fubuki改Destroyer
x9
Satsuki改Destroyer
x7
Kasumi改2Destroyer
x7
Kasumi改Destroyer
x7
Fubuki改2Destroyer
x6
Kuroshio改2Destroyer
x5
Ushio改Destroyer
x5
YukikazeDestroyer
x5
Arashio改2Destroyer
x5
Inazuma改Destroyer
x5
Murakumo改Destroyer
x4
Z1 ZweiDestroyer
x4
FubukiDestroyer
x4
InazumaDestroyer
x4
YuudachiDestroyer
x3
Hatsushimo改Destroyer
x3
Akizuki改Destroyer
x3
ShimakazeDestroyer
x3
Asashio改2Destroyer
x3
KagerouDestroyer
x3
Wakaba改Destroyer
x3
UshioDestroyer
x3
Shiranui改Destroyer
x3
Ayanami改Destroyer
x3
Akatsuki改2Destroyer
x3
Shiratsuyu改Destroyer
x3
Murasame改Destroyer
x3
Samidare改Destroyer
x3
Michishio改Destroyer
x3
Arare改Destroyer
x3
AkatsukiDestroyer
x3
MurakumoDestroyer
x2
Kawakaze改Destroyer
x2
ShigureDestroyer
x2
KazagumoDestroyer
x2
Asashio改2丁Destroyer
x2
Kagerou改Destroyer
x2
MichishioDestroyer
x2
Ayanami改2Destroyer
x2
AkigumoDestroyer
x2
Ushio改2Destroyer
x1
Hatsuzuki改Destroyer
x1
Shiranui改2Destroyer
x1
Sagiri改Destroyer
x1
Jervis改Destroyer
x1
Kagerou改2Destroyer
x1
Yuugumo改2Destroyer
x1
TeruzukiDestroyer
x1
HatsuzukiDestroyer
x1
Mutsuki改2Destroyer
x1
TashkentDestroyer
x1
AsashimoDestroyer
x1
MochizukiDestroyer
x1
Murasame改2Destroyer
x1
UzukiDestroyer
x1
IkazuchiDestroyer
x1
Asashimo改Destroyer
x1
SamidareDestroyer
x1
HamakazeDestroyer
x1
MakigumoDestroyer
x1
AmatsukazeDestroyer
x1
Arare改2Destroyer
x1
OoshioDestroyer
x1
Kuroshio改Destroyer
x1
AsashioDestroyer
x1
SazanamiDestroyer
x1
Sazanami改Destroyer
x1
AkebonoDestroyer
x1
Isokaze改Destroyer
x1
Hatsuharu改Destroyer
x1
HatsushimoDestroyer
x1
HatsuharuDestroyer
x1
IsokazeDestroyer
x1
Mutsuki改Destroyer
x1
Kisaragi改Destroyer
x1
Mikazuki改Destroyer
x1
Naganami改Destroyer
x1
Hamakaze改Destroyer
x1
Ikazuchi改Destroyer
x1
Aircraft Carrier x186
Akagi改Aircraft Carrier
x44
Kaga改Aircraft Carrier
x20
Shoukaku改Aircraft Carrier
x17
Souryuu改Aircraft Carrier
x15
AkagiAircraft Carrier
x14
KagaAircraft Carrier
x12
Hiryuu改Aircraft Carrier
x9
Zuikaku改Aircraft Carrier
x8
Zuikaku改2Aircraft Carrier
x8
ShoukakuAircraft Carrier
x7
SouryuuAircraft Carrier
x7
ZuikakuAircraft Carrier
x6
HiryuuAircraft Carrier
x3
Saratoga改Aircraft Carrier
x3
Ark Royal改Aircraft Carrier
x2
Graf Zeppelin改Aircraft Carrier
x2
Aquila改Aircraft Carrier
x1
Intrepid改Aircraft Carrier
x1
Unryuu改Aircraft Carrier
x1
Amagi改Aircraft Carrier
x1
Katsuragi改Aircraft Carrier
x1
SaratogaAircraft Carrier
x1
Souryuu改2Aircraft Carrier
x1
Ark RoyalAircraft Carrier
x1
IntrepidAircraft Carrier
x1
Light Cruiser x177
Abukuma改Light Cruiser
x23
Isuzu改Light Cruiser
x22
Sendai改Light Cruiser
x13
Sendai改2Light Cruiser
x9
Naka改2Light Cruiser
x8
Abukuma改2Light Cruiser
x8
Isuzu改2Light Cruiser
x7
Yuubari改Light Cruiser
x6
TatsutaLight Cruiser
x5
Jintsuu改Light Cruiser
x5
Yura改Light Cruiser
x5
Naka改Light Cruiser
x4
KisoLight Cruiser
x4
AbukumaLight Cruiser
x4
SendaiLight Cruiser
x4
Kiso改Light Cruiser
x4
Jintsuu改2Light Cruiser
x4
JintsuuLight Cruiser
x3
Tatsuta改Light Cruiser
x3
Tenryuu改Light Cruiser
x3
Kuma改Light Cruiser
x3
NakaLight Cruiser
x3
YuubariLight Cruiser
x3
Tatsuta改2Light Cruiser
x2
IsuzuLight Cruiser
x2
Tenryuu改2Light Cruiser
x2
Yahagi改Light Cruiser
x2
KinuLight Cruiser
x2
TamaLight Cruiser
x2
KumaLight Cruiser
x2
Kinu改Light Cruiser
x2
Yura改2Light Cruiser
x1
NagaraLight Cruiser
x1
Tama改Light Cruiser
x1
NoshiroLight Cruiser
x1
NatoriLight Cruiser
x1
KitakamiLight Cruiser
x1
YuraLight Cruiser
x1
Tama改2Light Cruiser
x1
Battleship x162
Kongou改Battleship
x38
Haruna改Battleship
x25
Kongou改2Battleship
x15
KongouBattleship
x15
Haruna改2Battleship
x14
HieiBattleship
x9
Hiei改Battleship
x7
HarunaBattleship
x6
KirishimaBattleship
x6
GangutBattleship
x4
Bismarck DreiBattleship
x4
Bismarck改Battleship
x3
Kirishima改Battleship
x3
Kirishima改2Battleship
x2
Richelieu改Battleship
x2
ItaliaBattleship
x2
RichelieuBattleship
x2
BismarckBattleship
x1
Hiei改2Battleship
x1
Iowa改Battleship
x1
LittorioBattleship
x1
Roma改Battleship
x1
Heavy Cruiser x98
Maya改Heavy Cruiser
x10
SuzuyaHeavy Cruiser
x8
Choukai改2Heavy Cruiser
x6
Myoukou改Heavy Cruiser
x5
KumanoHeavy Cruiser
x5
Nachi改Heavy Cruiser
x4
Prinz Eugen改Heavy Cruiser
x4
MikumaHeavy Cruiser
x4
ZaraHeavy Cruiser
x4
Haguro改Heavy Cruiser
x4
NachiHeavy Cruiser
x4
Haguro改2Heavy Cruiser
x3
ToneHeavy Cruiser
x3
TakaoHeavy Cruiser
x3
KinugasaHeavy Cruiser
x3
Choukai改Heavy Cruiser
x3
Myoukou改2Heavy Cruiser
x2
Ashigara改Heavy Cruiser
x2
FurutakaHeavy Cruiser
x2
AtagoHeavy Cruiser
x2
MayaHeavy Cruiser
x2
AshigaraHeavy Cruiser
x2
Furutaka改Heavy Cruiser
x1
KakoHeavy Cruiser
x1
MogamiHeavy Cruiser
x1
ChoukaiHeavy Cruiser
x1
Takao改Heavy Cruiser
x1
HaguroHeavy Cruiser
x1
Tone改Heavy Cruiser
x1
Chikuma改Heavy Cruiser
x1
Zara改Heavy Cruiser
x1
Furutaka改2Heavy Cruiser
x1
AobaHeavy Cruiser
x1
Maya改2Heavy Cruiser
x1
Ashigara改2Heavy Cruiser
x1
Submarine x90
I-8Submarine
x32
I-168Submarine
x23
I-58Submarine
x20
I-168改Submarine
x6
I-19Submarine
x4
Ro-500Submarine
x2
MaruyuSubmarine
x1
Maruyu改Submarine
x1
I-504Submarine
x1
Fast Battleship x83
Nagato改Fast Battleship
x17
Mutsu改Fast Battleship
x16
NagatoFast Battleship
x8
MutsuFast Battleship
x6
Musashi改Fast Battleship
x6
Musashi改2Fast Battleship
x5
Nelson改Fast Battleship
x5
YamashiroFast Battleship
x4
Yamato改Fast Battleship
x4
WarspiteFast Battleship
x3
Nagato改2Fast Battleship
x3
FusouFast Battleship
x2
IseFast Battleship
x1
HyuugaFast Battleship
x1
MusashiFast Battleship
x1
Warspite改Fast Battleship
x1
Light Aircraft Carrier x65
Zuihou改Light Aircraft Carrier
x12
RyuujouLight Aircraft Carrier
x10
Ryuujou改Light Aircraft Carrier
x6
HiyouLight Aircraft Carrier
x5
Shouhou改Light Aircraft Carrier
x4
Junyou改2Light Aircraft Carrier
x4
Junyou改Light Aircraft Carrier
x3
Zuihou改2乙Light Aircraft Carrier
x3
Chitose航Light Aircraft Carrier
x3
ZuihouLight Aircraft Carrier
x2
JunyouLight Aircraft Carrier
x2
HoushouLight Aircraft Carrier
x2
ShouhouLight Aircraft Carrier
x2
Ryuujou改2Light Aircraft Carrier
x1
Hiyou改Light Aircraft Carrier
x1
Chitose航改Light Aircraft Carrier
x1
Chitose航改2Light Aircraft Carrier
x1
Ryuuhou改Light Aircraft Carrier
x1
Gambier Bay改Light Aircraft Carrier
x1
ShinyouLight Aircraft Carrier
x1
Repair Ship x37
Akashi改Repair Ship
x25
AkashiRepair Ship
x12
Aviation Battleship x32
Fusou改Aviation Battleship
x17
Ise改Aviation Battleship
x6
Yamashiro改Aviation Battleship
x6
Hyuuga改Aviation Battleship
x2
Fusou改2Aviation Battleship
x1
Training Cruiser x26
Katori改Training Cruiser
x10
KatoriTraining Cruiser
x8
Kashima改Training Cruiser
x6
KashimaTraining Cruiser
x2
Torpedo Cruiser x18
Kitakami改Torpedo Cruiser
x8
Ooi改2Torpedo Cruiser
x5
Ooi改Torpedo Cruiser
x4
Kitakami改2Torpedo Cruiser
x1
Seaplane Carrier x14
ChiyodaSeaplane Carrier
x5
Chitose甲Seaplane Carrier
x3
Chiyoda甲Seaplane Carrier
x3
Chitose改Seaplane Carrier
x1
Chiyoda改Seaplane Carrier
x1
Akitsushima改Seaplane Carrier
x1
Escort Ship x13
TsushimaEscort Ship
x5
EtorofuEscort Ship
x3
FukaeEscort Ship
x2
MatsuwaEscort Ship
x1
DaitouEscort Ship
x1
HachijouEscort Ship
x1
Armored Aircraft Carrier x12
Taihou改Armored Aircraft Carrier
x5
Shoukaku改2甲Armored Aircraft Carrier
x4
Zuikaku改2甲Armored Aircraft Carrier
x2
Saratoga Mk.II Mod.2Armored Aircraft Carrier
x1
Aircraft Carrier Submarine x11
I-58改Aircraft Carrier Submarine
x5
I-400Aircraft Carrier Submarine
x2
I-13Aircraft Carrier Submarine
x2
I-401Aircraft Carrier Submarine
x1
I-19改Aircraft Carrier Submarine
x1
Aircraft Cruiser x10
Kumano改Aircraft Cruiser
x3
Tone改2Aircraft Cruiser
x3
Mogami改Aircraft Cruiser
x2
Suzuya改Aircraft Cruiser
x1
Kumano改2Aircraft Cruiser
x1
Fleet Oiler x3
KamoiFleet Oiler
x3
x3
Janus
x2
Atlanta
x1
400 100 600 30 1 1,470 / 23,289 6.31 % Destroyer x292
Hibiki改Destroyer
x18
Yuudachi改Destroyer
x14
ShigureDestroyer
x14
Akatsuki改Destroyer
x12
Yuudachi改2Destroyer
x11
Shimakaze改Destroyer
x11
HibikiDestroyer
x10
YukikazeDestroyer
x9
YuudachiDestroyer
x9
Fubuki改Destroyer
x8
Shigure改2Destroyer
x8
MurakumoDestroyer
x8
VerniyDestroyer
x8
ShimakazeDestroyer
x7
AkatsukiDestroyer
x7
Yukikaze改Destroyer
x6
InazumaDestroyer
x6
Urakaze丁改Destroyer
x6
Shiratsuyu改Destroyer
x6
Shigure改Destroyer
x5
FubukiDestroyer
x5
Asashio改2Destroyer
x5
Akatsuki改2Destroyer
x4
Hamakaze改Destroyer
x4
Ayanami改Destroyer
x3
Asashio改Destroyer
x3
Michishio改Destroyer
x3
Kagerou改Destroyer
x3
Murakumo改Destroyer
x3
ShiratsuyuDestroyer
x3
Naganami改Destroyer
x3
Z1Destroyer
x3
Mutsuki改Destroyer
x2
Kasumi改Destroyer
x2
Asashio改2丁Destroyer
x2
Kamikaze改Destroyer
x2
AkizukiDestroyer
x2
Michishio改2Destroyer
x2
Isokaze乙改Destroyer
x2
Johnston改Destroyer
x2
Teruzuki改Destroyer
x2
MutsukiDestroyer
x2
Fletcher改Destroyer
x2
Kuroshio改Destroyer
x2
MichishioDestroyer
x2
Ayanami改2Destroyer
x2
Akebono改Destroyer
x2
Ushio改Destroyer
x2
KasumiDestroyer
x2
Kazagumo改2Destroyer
x1
Tanikaze丁改Destroyer
x1
UshioDestroyer
x1
KagerouDestroyer
x1
Fubuki改2Destroyer
x1
Naganami改2Destroyer
x1
AyanamiDestroyer
x1
Shiratsuyu改2Destroyer
x1
HatsuyukiDestroyer
x1
UranamiDestroyer
x1
Shiranui改2Destroyer
x1
NenohiDestroyer
x1
WakabaDestroyer
x1
SuzukazeDestroyer
x1
Murasame改2Destroyer
x1
Murasame改Destroyer
x1
TeruzukiDestroyer
x1
AkigumoDestroyer
x1
Ooshio改Destroyer
x1
Shiranui改Destroyer
x1
Kisaragi改Destroyer
x1
Satsuki改Destroyer
x1
Akigumo改Destroyer
x1
Makigumo改Destroyer
x1
Tanikaze改Destroyer
x1
OoshioDestroyer
x1
Isokaze改Destroyer
x1
Harusame改Destroyer
x1
Kiyoshimo改Destroyer
x1
Yamakaze改Destroyer
x1
Jervis改Destroyer
x1
Inazuma改Destroyer
x1
Murakumo改2Destroyer
x1
Battleship x279
Kongou改Battleship
x61
KongouBattleship
x32
HarunaBattleship
x30
Haruna改Battleship
x27
Haruna改2Battleship
x25
Kirishima改Battleship
x17
Hiei改Battleship
x17
KirishimaBattleship
x16
Kongou改2Battleship
x13
HieiBattleship
x12
Hiei改2Battleship
x7
Kongou改2丙Battleship
x6
LittorioBattleship
x4
Kirishima改2Battleship
x3
Bismarck DreiBattleship
x2
ItaliaBattleship
x2
GangutBattleship
x2
Iowa改Battleship
x1
RichelieuBattleship
x1
Gangut DvaBattleship
x1
Light Cruiser x188
Isuzu改Light Cruiser
x23
Abukuma改Light Cruiser
x19
Jintsuu改Light Cruiser
x11
JintsuuLight Cruiser
x9
Naka改2Light Cruiser
x9
Sendai改Light Cruiser
x8
Kuma改Light Cruiser
x8
Isuzu改2Light Cruiser
x7
TenryuuLight Cruiser
x6
SendaiLight Cruiser
x6
Abukuma改2Light Cruiser
x6
AbukumaLight Cruiser
x6
Kiso改Light Cruiser
x5
Sendai改2Light Cruiser
x4
Yuubari改Light Cruiser
x4
YuubariLight Cruiser
x4
KisoLight Cruiser
x4
OoiLight Cruiser
x4
KitakamiLight Cruiser
x4
TatsutaLight Cruiser
x4
Yura改Light Cruiser
x3
IsuzuLight Cruiser
x3
Tatsuta改Light Cruiser
x3
KumaLight Cruiser
x3
Tenryuu改2Light Cruiser
x3
Tenryuu改Light Cruiser
x2
Kinu改2Light Cruiser
x2
NakaLight Cruiser
x2
Gotland改Light Cruiser
x2
Tama改Light Cruiser
x2
TamaLight Cruiser
x2
Yura改2Light Cruiser
x1
GotlandLight Cruiser
x1
NagaraLight Cruiser
x1
Ooyodo改Light Cruiser
x1
Agano改Light Cruiser
x1
Naka改Light Cruiser
x1
Nagara改Light Cruiser
x1
AganoLight Cruiser
x1
NatoriLight Cruiser
x1
G. Garibaldi改Light Cruiser
x1
Fast Battleship x181
Mutsu改Fast Battleship
x36
Nagato改Fast Battleship
x25
NagatoFast Battleship
x18
Nagato改2Fast Battleship
x16
FusouFast Battleship
x14
MutsuFast Battleship
x14
Mutsu改2Fast Battleship
x13
Yamato改Fast Battleship
x13
Musashi改Fast Battleship
x5
Nelson改Fast Battleship
x5
YamatoFast Battleship
x4
WarspiteFast Battleship
x4
Musashi改2Fast Battleship
x4
YamashiroFast Battleship
x3
IseFast Battleship
x3
HyuugaFast Battleship
x2
MusashiFast Battleship
x1
Warspite改Fast Battleship
x1
Aircraft Carrier x169
Akagi改Aircraft Carrier
x32
AkagiAircraft Carrier
x28
Kaga改Aircraft Carrier
x25
Zuikaku改Aircraft Carrier
x14
KagaAircraft Carrier
x10
Shoukaku改Aircraft Carrier
x9
ShoukakuAircraft Carrier
x8
Souryuu改Aircraft Carrier
x7
ZuikakuAircraft Carrier
x5
Hiryuu改2Aircraft Carrier
x5
Souryuu改2Aircraft Carrier
x5
SouryuuAircraft Carrier
x4
Hiryuu改Aircraft Carrier
x4
Shoukaku改2Aircraft Carrier
x3
HiryuuAircraft Carrier
x3
Zuikaku改2Aircraft Carrier
x2
Akagi改2戊Aircraft Carrier
x2
Saratoga改Aircraft Carrier
x1
Ark Royal改Aircraft Carrier
x1
Saratoga Mk.IIAircraft Carrier
x1
Heavy Cruiser x95
Maya改Heavy Cruiser
x8
MayaHeavy Cruiser
x7
NachiHeavy Cruiser
x6
AshigaraHeavy Cruiser
x6
SuzuyaHeavy Cruiser
x6
Myoukou改Heavy Cruiser
x6
ChoukaiHeavy Cruiser
x6
Furutaka改Heavy Cruiser
x5
Tone改Heavy Cruiser
x5
Ashigara改Heavy Cruiser
x4
Choukai改Heavy Cruiser
x3
AtagoHeavy Cruiser
x3
TakaoHeavy Cruiser
x3
AobaHeavy Cruiser
x3
Kako改2Heavy Cruiser
x2
Choukai改2Heavy Cruiser
x2
FurutakaHeavy Cruiser
x2
Maya改2Heavy Cruiser
x2
KakoHeavy Cruiser
x2
KumanoHeavy Cruiser
x2
HaguroHeavy Cruiser
x2
MyoukouHeavy Cruiser
x2
Kako改Heavy Cruiser
x1
Haguro改Heavy Cruiser
x1
Atago改Heavy Cruiser
x1
ToneHeavy Cruiser
x1
MogamiHeavy Cruiser
x1
Zara改Heavy Cruiser
x1
Pola改Heavy Cruiser
x1
Prinz EugenHeavy Cruiser
x1
Light Aircraft Carrier x59
Ryuujou改Light Aircraft Carrier
x12
Chiyoda航Light Aircraft Carrier
x4
Zuihou改2Light Aircraft Carrier
x4
Zuihou改Light Aircraft Carrier
x4
ShouhouLight Aircraft Carrier
x4
JunyouLight Aircraft Carrier
x3
HoushouLight Aircraft Carrier
x3
Houshou改Light Aircraft Carrier
x3
RyuujouLight Aircraft Carrier
x3
Zuihou改2乙Light Aircraft Carrier
x3
ZuihouLight Aircraft Carrier
x2
HiyouLight Aircraft Carrier
x2
Junyou改Light Aircraft Carrier
x2
Chiyoda航改Light Aircraft Carrier
x2
Chiyoda航改2Light Aircraft Carrier
x2
Chitose航Light Aircraft Carrier
x1
Ryuujou改2Light Aircraft Carrier
x1
Shouhou改Light Aircraft Carrier
x1
Hiyou改Light Aircraft Carrier
x1
Chitose航改Light Aircraft Carrier
x1
TaiyouLight Aircraft Carrier
x1
Aviation Battleship x59
Fusou改Aviation Battleship
x15
Yamashiro改Aviation Battleship
x14
Ise改Aviation Battleship
x10
Hyuuga改Aviation Battleship
x7
Yamashiro改2Aviation Battleship
x5
Ise改2Aviation Battleship
x4
Fusou改2Aviation Battleship
x3
Hyuuga改2Aviation Battleship
x1
Repair Ship x37
Akashi改Repair Ship
x24
AkashiRepair Ship
x13
Submarine x25
I-58Submarine
x9
I-168Submarine
x7
I-8Submarine
x4
I-168改Submarine
x2
I-19Submarine
x1
U-511改Submarine
x1
Ro-500Submarine
x1
Aircraft Cruiser x19
Mogami改Aircraft Cruiser
x6
Suzuya改2Aircraft Cruiser
x4
Suzuya改Aircraft Cruiser
x3
Tone改2Aircraft Cruiser
x2
Mikuma改Aircraft Cruiser
x1
Kumano改Aircraft Cruiser
x1
Chikuma改2Aircraft Cruiser
x1
Kumano改2Aircraft Cruiser
x1
Armored Aircraft Carrier x16
Shoukaku改2甲Armored Aircraft Carrier
x6
Zuikaku改2甲Armored Aircraft Carrier
x5
Taihou改Armored Aircraft Carrier
x4
TaihouArmored Aircraft Carrier
x1
Torpedo Cruiser x12
Kitakami改Torpedo Cruiser
x7
Kitakami改2Torpedo Cruiser
x5
Seaplane Carrier x12
ChitoseSeaplane Carrier
x3
ChiyodaSeaplane Carrier
x2
Nisshin改Seaplane Carrier
x2
Chiyoda甲Seaplane Carrier
x1
Comdt. Teste改Seaplane Carrier
x1
AkitsushimaSeaplane Carrier
x1
Akitsushima改Seaplane Carrier
x1
MizuhoSeaplane Carrier
x1
Aircraft Carrier Submarine x11
I-13改Aircraft Carrier Submarine
x5
I-8改Aircraft Carrier Submarine
x2
I-400改Aircraft Carrier Submarine
x2
I-401Aircraft Carrier Submarine
x1
I-401改Aircraft Carrier Submarine
x1
Escort Ship x7
EtorofuEscort Ship
x3
Matsuwa改Escort Ship
x1
Tsushima改Escort Ship
x1
MatsuwaEscort Ship
x1
Daitou改Escort Ship
x1
Training Cruiser x4
KatoriTraining Cruiser
x3
Katori改Training Cruiser
x1
x4
Grecale改
x2
Abruzzi改
x1
Atlanta改
x1
Fleet Oiler x1
Kamoi改母Fleet Oiler
x1
400 30 600 30 1 1,459 / 22,550 6.47 % Destroyer x319
Yuudachi改Destroyer
x22
Shigure改Destroyer
x21
Yuudachi改2Destroyer
x17
Hibiki改Destroyer
x14
Yukikaze改Destroyer
x13
Shimakaze改Destroyer
x11
Asashio改Destroyer
x10
Akatsuki改Destroyer
x10
YuudachiDestroyer
x8
HibikiDestroyer
x8
Murakumo改Destroyer
x7
ShimakazeDestroyer
x7
InazumaDestroyer
x7
Fubuki改Destroyer
x7
Kasumi改Destroyer
x6
Shigure改2Destroyer
x6
MurakumoDestroyer
x6
FubukiDestroyer
x6
VerniyDestroyer
x5
ShigureDestroyer
x5
Shiratsuyu改Destroyer
x5
YukikazeDestroyer
x5
Kawakaze改Destroyer
x5
Hatsuzuki改Destroyer
x4
Murasame改Destroyer
x4
Ayanami改Destroyer
x3
Satsuki改Destroyer
x3
Hagikaze改Destroyer
x3
Z1Destroyer
x3
MochizukiDestroyer
x3
MurasameDestroyer
x3
AkatsukiDestroyer
x3
AsashioDestroyer
x3
KasumiDestroyer
x3
KamikazeDestroyer
x3
Inazuma改Destroyer
x2
Michishio改Destroyer
x2
Samidare改Destroyer
x2
Shiratsuyu改2Destroyer
x2
Makigumo改Destroyer
x2
Kisaragi改2Destroyer
x2
HatsushimoDestroyer
x2
Naganami改Destroyer
x2
Mutsuki改Destroyer
x2
Asashio改2丁Destroyer
x2
Satsuki改2Destroyer
x2
Kasumi改2Destroyer
x2
Asashio改2Destroyer
x2
Takanami改Destroyer
x2
HatsuzukiDestroyer
x2
Tokitsukaze改Destroyer
x2
Isokaze乙改Destroyer
x2
Teruzuki改Destroyer
x1
Kazagumo改2Destroyer
x1
Akatsuki改2Destroyer
x1
Hamakaze乙改Destroyer
x1
Naganami改2Destroyer
x1
Michishio改2Destroyer
x1
Okinami改Destroyer
x1
Murakumo改2Destroyer
x1
KazagumoDestroyer
x1
Akizuki改Destroyer
x1
Hatsuharu改Destroyer
x1
Hatsuharu改2Destroyer
x1
YayoiDestroyer
x1
MiyukiDestroyer
x1
AyanamiDestroyer
x1
ShikinamiDestroyer
x1
KagerouDestroyer
x1
KuroshioDestroyer
x1
SatsukiDestroyer
x1
ShiratsuyuDestroyer
x1
SamidareDestroyer
x1
MichishioDestroyer
x1
ArashioDestroyer
x1
UrakazeDestroyer
x1
Urakaze改Destroyer
x1
HamakazeDestroyer
x1
Ayanami改2Destroyer
x1
Shiranui改Destroyer
x1
Oboro改Destroyer
x1
Ikazuchi改Destroyer
x1
ShirayukiDestroyer
x1
Hatsushimo改Destroyer
x1
Arare改Destroyer
x1
Uzuki改Destroyer
x1
Z1改Destroyer
x1
FletcherDestroyer
x1
Battleship x223
Kongou改Battleship
x32
Kongou改2Battleship
x24
Haruna改2Battleship
x24
Haruna改Battleship
x23
KongouBattleship
x22
HarunaBattleship
x18
HieiBattleship
x12
Hiei改Battleship
x12
KirishimaBattleship
x10
Kirishima改2Battleship
x10
Kirishima改Battleship
x9
Richelieu改Battleship
x6
ItaliaBattleship
x3
Hiei改2Battleship
x3
Bismarck DreiBattleship
x3
Iowa改Battleship
x2
IowaBattleship
x2
Roma改Battleship
x2
GangutBattleship
x2
Bismarck ZweiBattleship
x1
Bismarck改Battleship
x1
Gangut DvaBattleship
x1
Kongou改2丙Battleship
x1
Light Cruiser x178
Sendai改Light Cruiser
x20
Jintsuu改Light Cruiser
x19
Abukuma改Light Cruiser
x14
Isuzu改Light Cruiser
x12
Jintsuu改2Light Cruiser
x8
Kiso改Light Cruiser
x8
SendaiLight Cruiser
x7
YuubariLight Cruiser
x7
AbukumaLight Cruiser
x6
Isuzu改2Light Cruiser
x6
Sendai改2Light Cruiser
x5
KitakamiLight Cruiser
x5
Yura改Light Cruiser
x4
Abukuma改2Light Cruiser
x4
KisoLight Cruiser
x4
NakaLight Cruiser
x4
JintsuuLight Cruiser
x4
TenryuuLight Cruiser
x4
KumaLight Cruiser
x3
Naka改Light Cruiser
x3
Yuubari改Light Cruiser
x3
Naka改2Light Cruiser
x3
Ooyodo改Light Cruiser
x3
TamaLight Cruiser
x3
G. GaribaldiLight Cruiser
x2
IsuzuLight Cruiser
x2
YahagiLight Cruiser
x2
TatsutaLight Cruiser
x2
Tama改Light Cruiser
x1
OoyodoLight Cruiser
x1
NoshiroLight Cruiser
x1
NatoriLight Cruiser
x1
Kinu改Light Cruiser
x1
OoiLight Cruiser
x1
Sakawa改Light Cruiser
x1
YuraLight Cruiser
x1
Kinu改2Light Cruiser
x1
Yura改2Light Cruiser
x1
NagaraLight Cruiser
x1
Fast Battleship x176
Nagato改2Fast Battleship
x40
Mutsu改Fast Battleship
x22
Nagato改Fast Battleship
x19
MutsuFast Battleship
x14
FusouFast Battleship
x13
Yamato改Fast Battleship
x11
Musashi改Fast Battleship
x10
Musashi改2Fast Battleship
x9
YamashiroFast Battleship
x7
NagatoFast Battleship
x7
Colorado改Fast Battleship
x6
IseFast Battleship
x4
Mutsu改2Fast Battleship
x4
Warspite改Fast Battleship
x3
Nelson改Fast Battleship
x3
YamatoFast Battleship
x2
HyuugaFast Battleship
x2
Aircraft Carrier x166
AkagiAircraft Carrier
x25
Akagi改Aircraft Carrier
x23
Shoukaku改Aircraft Carrier
x15
Zuikaku改Aircraft Carrier
x14
Kaga改Aircraft Carrier
x14
ZuikakuAircraft Carrier
x11
HiryuuAircraft Carrier
x10
Souryuu改Aircraft Carrier
x9
Hiryuu改Aircraft Carrier
x7
ShoukakuAircraft Carrier
x6
KagaAircraft Carrier
x5
Saratoga Mk.IIAircraft Carrier
x5
SouryuuAircraft Carrier
x4
Hiryuu改2Aircraft Carrier
x3
Intrepid改Aircraft Carrier
x3
Katsuragi改Aircraft Carrier
x3
Saratoga改Aircraft Carrier
x3
Souryuu改2Aircraft Carrier
x2
AmagiAircraft Carrier
x2
Ark RoyalAircraft Carrier
x1
Akagi改2Aircraft Carrier
x1
Heavy Cruiser x122
AtagoHeavy Cruiser
x8
KumanoHeavy Cruiser
x7
ChikumaHeavy Cruiser
x7
TakaoHeavy Cruiser
x6
SuzuyaHeavy Cruiser
x6
Maya改Heavy Cruiser
x5
FurutakaHeavy Cruiser
x5
NachiHeavy Cruiser
x5
HaguroHeavy Cruiser
x4
Choukai改2Heavy Cruiser
x4
Ashigara改Heavy Cruiser
x4
Nachi改Heavy Cruiser
x4
Aoba改Heavy Cruiser
x4
MyoukouHeavy Cruiser
x4
KakoHeavy Cruiser
x4
Haguro改Heavy Cruiser
x3
Haguro改2Heavy Cruiser
x3
Kako改2Heavy Cruiser
x3
Prinz EugenHeavy Cruiser
x3
MogamiHeavy Cruiser
x3
ChoukaiHeavy Cruiser
x3
MayaHeavy Cruiser
x3
Kinugasa改Heavy Cruiser
x3
Maya改2Heavy Cruiser
x2
Tone改Heavy Cruiser
x2
KinugasaHeavy Cruiser
x2
Takao改Heavy Cruiser
x2
Myoukou改2Heavy Cruiser
x2
Furutaka改2Heavy Cruiser
x1
PolaHeavy Cruiser
x1
Ashigara改2Heavy Cruiser
x1
Choukai改Heavy Cruiser
x1
Atago改Heavy Cruiser
x1
Myoukou改Heavy Cruiser
x1
Nachi改2Heavy Cruiser
x1
Prinz Eugen改Heavy Cruiser
x1
AshigaraHeavy Cruiser
x1
AobaHeavy Cruiser
x1
Zara DueHeavy Cruiser
x1
Light Aircraft Carrier x46
RyuujouLight Aircraft Carrier
x6
Hiyou改Light Aircraft Carrier
x5
Ryuujou改Light Aircraft Carrier
x5
Chitose航Light Aircraft Carrier
x5
Zuihou改Light Aircraft Carrier
x4
HiyouLight Aircraft Carrier
x3
ShouhouLight Aircraft Carrier
x3
ZuihouLight Aircraft Carrier
x2
Chiyoda航Light Aircraft Carrier
x2
JunyouLight Aircraft Carrier
x2
HoushouLight Aircraft Carrier
x2
Houshou改Light Aircraft Carrier
x2
Chiyoda航改Light Aircraft Carrier
x1
Chitose航改2Light Aircraft Carrier
x1
Chiyoda航改2Light Aircraft Carrier
x1
Taiyou改Light Aircraft Carrier
x1
Junyou改2Light Aircraft Carrier
x1
Repair Ship x42
Akashi改Repair Ship
x36
AkashiRepair Ship
x6
Aviation Battleship x40
Fusou改Aviation Battleship
x9
Yamashiro改Aviation Battleship
x8
Ise改2Aviation Battleship
x8
Hyuuga改Aviation Battleship
x6
Fusou改2Aviation Battleship
x4
Ise改Aviation Battleship
x3
Yamashiro改2Aviation Battleship
x1
Hyuuga改2Aviation Battleship
x1
Submarine x32
I-168Submarine
x9
I-168改Submarine
x5
I-8Submarine
x4
U-511Submarine
x4
Ro-500Submarine
x4
I-58Submarine
x2
I-19Submarine
x2
U-511改Submarine
x2
Torpedo Cruiser x31
Kitakami改Torpedo Cruiser
x12
Ooi改Torpedo Cruiser
x9
Kitakami改2Torpedo Cruiser
x5
Ooi改2Torpedo Cruiser
x3
Kiso改2Torpedo Cruiser
x2
Aircraft Cruiser x26
Suzuya改Aircraft Cruiser
x12
Kumano改Aircraft Cruiser
x7
Mogami改Aircraft Cruiser
x3
Tone改2Aircraft Cruiser
x1
Chikuma改2Aircraft Cruiser
x1
Suzuya改2Aircraft Cruiser
x1
Kumano改2Aircraft Cruiser
x1
Seaplane Carrier x17
ChitoseSeaplane Carrier
x3
ChiyodaSeaplane Carrier
x3
Chitose甲Seaplane Carrier
x3
Chiyoda改Seaplane Carrier
x2
Chiyoda甲Seaplane Carrier
x2
Mizuho改Seaplane Carrier
x1
Akitsushima改Seaplane Carrier
x1
MizuhoSeaplane Carrier
x1
NisshinSeaplane Carrier
x1
Armored Aircraft Carrier x16
Taihou改Armored Aircraft Carrier
x6
Zuikaku改2甲Armored Aircraft Carrier
x6
Shoukaku改2甲Armored Aircraft Carrier
x3
TaihouArmored Aircraft Carrier
x1
Training Cruiser x8
Katori改Training Cruiser
x5
Kashima改Training Cruiser
x2
KatoriTraining Cruiser
x1
Aircraft Carrier Submarine x8
I-14改Aircraft Carrier Submarine
x4
I-58改Aircraft Carrier Submarine
x2
I-26改Aircraft Carrier Submarine
x1
I-8改Aircraft Carrier Submarine
x1
Escort Ship x5
Etorofu改Escort Ship
x1
Matsuwa改Escort Ship
x1
ShimushuEscort Ship
x1
EtorofuEscort Ship
x1
Daitou改Escort Ship
x1
Fleet Oiler x3
KamoiFleet Oiler
x1
HayasuiFleet Oiler
x1
Kamoi改母Fleet Oiler
x1
Amphibious Assault Ship x1
Akitsu Maru改Amphibious Assault Ship
x1
270 130 330 30 1 429 / 9,532 4.50 % Destroyer x131
Z1Destroyer
x18
Z1改Destroyer
x11
Hibiki改Destroyer
x9
Z1 ZweiDestroyer
x9
Shigure改Destroyer
x8
Inazuma改Destroyer
x7
VerniyDestroyer
x6
Shigure改2Destroyer
x4
Ushio改Destroyer
x4
Fubuki改Destroyer
x4
Kasumi改2Destroyer
x4
YukikazeDestroyer
x3
Murakumo改Destroyer
x3
HatsuharuDestroyer
x2
Akatsuki改2Destroyer
x2
HibikiDestroyer
x2
KasumiDestroyer
x2
YuudachiDestroyer
x2
Shimakaze改Destroyer
x2
Yuudachi改2Destroyer
x2
InazumaDestroyer
x2
Kisaragi改Destroyer
x1
Naganami改2Destroyer
x1
HarukazeDestroyer
x1
Fubuki改2Destroyer
x1
Naganami改Destroyer
x1
Kawakaze改2Destroyer
x1
Kawakaze改Destroyer
x1
AkizukiDestroyer
x1
Mutsuki改2Destroyer
x1
Michishio改Destroyer
x1
FubukiDestroyer
x1
Shiratsuyu改Destroyer
x1
Yukikaze改Destroyer
x1
Ayanami改Destroyer
x1
Z3Destroyer
x1
HamakazeDestroyer
x1
UzukiDestroyer
x1
AkigumoDestroyer
x1
AsashioDestroyer
x1
ShimakazeDestroyer
x1
ShigureDestroyer
x1
ShiratsuyuDestroyer
x1
AkatsukiDestroyer
x1
MurakumoDestroyer
x1
Urakaze丁改Destroyer
x1
Light Cruiser x69
Isuzu改Light Cruiser
x11
Sendai改2Light Cruiser
x8
Abukuma改Light Cruiser
x7
KisoLight Cruiser
x6
Sendai改Light Cruiser
x6
SendaiLight Cruiser
x4
NakaLight Cruiser
x3
Jintsuu改Light Cruiser
x3
Yahagi改Light Cruiser
x2
Isuzu改2Light Cruiser
x2
Jintsuu改2Light Cruiser
x2
Abukuma改2Light Cruiser
x2
Kuma改Light Cruiser
x2
OoiLight Cruiser
x1
Yuubari改Light Cruiser
x1
Yura改Light Cruiser
x1
Naka改2Light Cruiser
x1
Kiso改Light Cruiser
x1
KitakamiLight Cruiser
x1
AbukumaLight Cruiser
x1
KumaLight Cruiser
x1
JintsuuLight Cruiser
x1
TatsutaLight Cruiser
x1
Ooyodo改Light Cruiser
x1
Battleship x55
Haruna改Battleship
x11
Kongou改2Battleship
x10
KongouBattleship
x8
Kongou改Battleship
x7
Kirishima改Battleship
x6
KirishimaBattleship
x4
HarunaBattleship
x3
Bismarck DreiBattleship
x2
Hiei改Battleship
x2
HieiBattleship
x1
ItaliaBattleship
x1
Aircraft Carrier x43
Kaga改Aircraft Carrier
x8
Akagi改Aircraft Carrier
x7
Zuikaku改Aircraft Carrier
x7
AkagiAircraft Carrier
x6
KagaAircraft Carrier
x3
ShoukakuAircraft Carrier
x2
ZuikakuAircraft Carrier
x2
Hiryuu改2Aircraft Carrier
x2
Shoukaku改Aircraft Carrier
x2
Unryuu改Aircraft Carrier
x2
Souryuu改Aircraft Carrier
x1
Saratoga改Aircraft Carrier
x1
Heavy Cruiser x29
Prinz Eugen改Heavy Cruiser
x3
Prinz EugenHeavy Cruiser
x2
AshigaraHeavy Cruiser
x2
Choukai改Heavy Cruiser
x2
AtagoHeavy Cruiser
x2
MayaHeavy Cruiser
x2
ChoukaiHeavy Cruiser
x2
Maya改Heavy Cruiser
x2
Aoba改Heavy Cruiser
x1
Pola改Heavy Cruiser
x1
Nachi改Heavy Cruiser
x1
Myoukou改Heavy Cruiser
x1
KakoHeavy Cruiser
x1
Kako改Heavy Cruiser
x1
MyoukouHeavy Cruiser
x1
KumanoHeavy Cruiser
x1
MogamiHeavy Cruiser
x1
HaguroHeavy Cruiser
x1
NachiHeavy Cruiser
x1
Choukai改2Heavy Cruiser
x1
Light Aircraft Carrier x28
Zuihou改Light Aircraft Carrier
x7
ShouhouLight Aircraft Carrier
x5
Ryuujou改Light Aircraft Carrier
x3
Ryuujou改2Light Aircraft Carrier
x2
Junyou改Light Aircraft Carrier
x2
HiyouLight Aircraft Carrier
x1
RyuujouLight Aircraft Carrier
x1
JunyouLight Aircraft Carrier
x1
Chitose航Light Aircraft Carrier
x1
Chiyoda航Light Aircraft Carrier
x1
ZuihouLight Aircraft Carrier
x1
Shouhou改Light Aircraft Carrier
x1
Hiyou改Light Aircraft Carrier
x1
Zuihou改2乙Light Aircraft Carrier
x1
Fast Battleship x25
MutsuFast Battleship
x5
NagatoFast Battleship
x4
YamatoFast Battleship
x4
Nagato改Fast Battleship
x4
FusouFast Battleship
x2
HyuugaFast Battleship
x2
YamashiroFast Battleship
x1
IseFast Battleship
x1
Mutsu改Fast Battleship
x1
Nelson改Fast Battleship
x1
Torpedo Cruiser x10
Kitakami改Torpedo Cruiser
x6
Kitakami改2Torpedo Cruiser
x3
Ooi改Torpedo Cruiser
x1
Aviation Battleship x8
Yamashiro改Aviation Battleship
x3
Hyuuga改Aviation Battleship
x2
Ise改Aviation Battleship
x1
Fusou改Aviation Battleship
x1
Hyuuga改2Aviation Battleship
x1
Submarine x7
I-8Submarine
x2
I-58Submarine
x2
I-168Submarine
x1
Ro-500Submarine
x1
Luigi TorelliSubmarine
x1
Repair Ship x6
Akashi改Repair Ship
x4
AkashiRepair Ship
x2
Aircraft Cruiser x5
Mogami改Aircraft Cruiser
x1
Suzuya改Aircraft Cruiser
x1
Kumano改Aircraft Cruiser
x1
Tone改2Aircraft Cruiser
x1
Suzuya改2Aircraft Cruiser
x1
x4
De Ruyter改
x2
Grecale改
x2
Armored Aircraft Carrier x3
Taihou改Armored Aircraft Carrier
x2
TaihouArmored Aircraft Carrier
x1
Seaplane Carrier x2
ChitoseSeaplane Carrier
x1
Chiyoda甲Seaplane Carrier
x1
Amphibious Assault Ship x1
Akitsu MaruAmphibious Assault Ship
x1
Fleet Oiler x1
Hayasui改Fleet Oiler
x1
Training Cruiser x1
Kashima改Training Cruiser
x1
Aircraft Carrier Submarine x1
I-58改Aircraft Carrier Submarine
x1
400 30 700 30 1 413 / 6,818 6.06 % Destroyer x98
Hibiki改Destroyer
x11
HibikiDestroyer
x8
ShigureDestroyer
x6
Yuudachi改Destroyer
x5
Inazuma改Destroyer
x5
Yukikaze改Destroyer
x4
Akatsuki改Destroyer
x4
Shimakaze改Destroyer
x3
Ayanami改Destroyer
x3
Samidare改Destroyer
x3
Yuudachi改2Destroyer
x3
Shigure改Destroyer
x3
YuudachiDestroyer
x3
InazumaDestroyer
x3
ShimakazeDestroyer
x2
Kawakaze改Destroyer
x2
AkatsukiDestroyer
x2
MurakumoDestroyer
x2
YukikazeDestroyer
x2
FubukiDestroyer
x2
Fubuki改Destroyer
x2
Murakumo改Destroyer
x2
Murakumo改2Destroyer
x2
KasumiDestroyer
x2
MutsukiDestroyer
x1
Asashio改Destroyer
x1
Akatsuki改2Destroyer
x1
Arare改Destroyer
x1
Ayanami改2Destroyer
x1
Ikazuchi改Destroyer
x1
Z3Destroyer
x1
VerniyDestroyer
x1
Shigure改2Destroyer
x1
AsashioDestroyer
x1
IkazuchiDestroyer
x1
KuroshioDestroyer
x1
MiyukiDestroyer
x1
Kasumi改2Destroyer
x1
Battleship x75
Kongou改Battleship
x18
KongouBattleship
x10
Kongou改2Battleship
x9
HarunaBattleship
x7
KirishimaBattleship
x6
Haruna改2Battleship
x4
HieiBattleship
x3
Hiei改Battleship
x3
Haruna改Battleship
x3
Iowa改Battleship
x3
Richelieu改Battleship
x3
Kirishima改Battleship
x2
Gangut DvaBattleship
x2
ItaliaBattleship
x1
Roma改Battleship
x1
Fast Battleship x46
Yamato改Fast Battleship
x8
Mutsu改Fast Battleship
x8
MutsuFast Battleship
x6
Nagato改Fast Battleship
x6
FusouFast Battleship
x5
NagatoFast Battleship
x5
YamashiroFast Battleship
x3
YamatoFast Battleship
x2
Musashi改2Fast Battleship
x2
Warspite改Fast Battleship
x1
Light Cruiser x43
Sendai改Light Cruiser
x5
KisoLight Cruiser
x4
Kiso改Light Cruiser
x4
Abukuma改Light Cruiser
x3
Jintsuu改Light Cruiser
x3
Sendai改2Light Cruiser
x3
NakaLight Cruiser
x3
SendaiLight Cruiser
x3
KitakamiLight Cruiser
x3
Tatsuta改Light Cruiser
x2
YuubariLight Cruiser
x2
IsuzuLight Cruiser
x2
KumaLight Cruiser
x1
AganoLight Cruiser
x1
OoiLight Cruiser
x1
Jintsuu改2Light Cruiser
x1
Abukuma改2Light Cruiser
x1
Isuzu改Light Cruiser
x1
Aircraft Carrier x41
AkagiAircraft Carrier
x10
Kaga改Aircraft Carrier
x6
Zuikaku改Aircraft Carrier
x4
Akagi改Aircraft Carrier
x4
KagaAircraft Carrier
x3
SouryuuAircraft Carrier
x3
Saratoga Mk.IIAircraft Carrier
x3
ZuikakuAircraft Carrier
x2
Hiryuu改Aircraft Carrier
x2
ShoukakuAircraft Carrier
x1
Souryuu改Aircraft Carrier
x1
Shoukaku改Aircraft Carrier
x1
Graf Zeppelin改Aircraft Carrier
x1
Heavy Cruiser x39
AtagoHeavy Cruiser
x4
HaguroHeavy Cruiser
x4
Maya改Heavy Cruiser
x4
KakoHeavy Cruiser
x2
MyoukouHeavy Cruiser
x2
TakaoHeavy Cruiser
x2
MayaHeavy Cruiser
x2
ToneHeavy Cruiser
x2
AobaHeavy Cruiser
x2
KinugasaHeavy Cruiser
x2
SuzuyaHeavy Cruiser
x2
Prinz Eugen改Heavy Cruiser
x1
Choukai改Heavy Cruiser
x1
Haguro改Heavy Cruiser
x1
Nachi改Heavy Cruiser
x1
ChikumaHeavy Cruiser
x1
Prinz EugenHeavy Cruiser
x1
KumanoHeavy Cruiser
x1
MogamiHeavy Cruiser
x1
ChoukaiHeavy Cruiser
x1
NachiHeavy Cruiser
x1
Zara DueHeavy Cruiser
x1
Light Aircraft Carrier x17
RyuujouLight Aircraft Carrier
x4
ZuihouLight Aircraft Carrier
x4
HoushouLight Aircraft Carrier
x3
Ryuujou改2Light Aircraft Carrier
x2
Shouhou改Light Aircraft Carrier
x1
Hiyou改Light Aircraft Carrier
x1
Junyou改Light Aircraft Carrier
x1
Chiyoda航改Light Aircraft Carrier
x1
Aviation Battleship x14
Fusou改Aviation Battleship
x7
Ise改Aviation Battleship
x2
Yamashiro改Aviation Battleship
x2
Hyuuga改Aviation Battleship
x1
Fusou改2Aviation Battleship
x1
Ise改2Aviation Battleship
x1
Submarine x12
I-168Submarine
x4
Ro-500Submarine
x3
I-58Submarine
x2
MaruyuSubmarine
x1
I-19Submarine
x1
I-168改Submarine
x1
Repair Ship x11
Akashi改Repair Ship
x9
AkashiRepair Ship
x2
Armored Aircraft Carrier x4
TaihouArmored Aircraft Carrier
x1
Taihou改Armored Aircraft Carrier
x1
Zuikaku改2甲Armored Aircraft Carrier
x1
Saratoga Mk.II Mod.2Armored Aircraft Carrier
x1
Seaplane Carrier x3
ChitoseSeaplane Carrier
x2
ChiyodaSeaplane Carrier
x1
Aircraft Carrier Submarine x3
I-13改Aircraft Carrier Submarine
x2
I-13Aircraft Carrier Submarine
x1
Aircraft Cruiser x2
Mogami改Aircraft Cruiser
x2
Torpedo Cruiser x2
Kitakami改Torpedo Cruiser
x1
Kitakami改2Torpedo Cruiser
x1
Fleet Oiler x1
KamoiFleet Oiler
x1
Training Cruiser x1
Kashima改Training Cruiser
x1
Escort Ship x1
Etorofu改Escort Ship
x1
500 100 700 30 1 323 / 4,878 6.62 % Destroyer x70
YuudachiDestroyer
x4
YukikazeDestroyer
x4
Shimakaze改Destroyer
x4
Yukikaze改Destroyer
x3
Fubuki改2Destroyer
x3
Asashio改Destroyer
x3
InazumaDestroyer
x3
Yuudachi改Destroyer
x3
Ikazuchi改Destroyer
x3
Akatsuki改Destroyer
x3
Fubuki改Destroyer
x2
Yamakaze改Destroyer
x2
Hibiki改Destroyer
x2
Murakumo改Destroyer
x2
Asashio改2Destroyer
x2
HibikiDestroyer
x2
Yuudachi改2Destroyer
x2
ShimakazeDestroyer
x2
TanikazeDestroyer
x1
Akatsuki改2Destroyer
x1
Mutsuki改2Destroyer
x1
IsonamiDestroyer
x1
MurakumoDestroyer
x1
Asashimo改Destroyer
x1
Akizuki改Destroyer
x1
Yayoi改Destroyer
x1
Fumizuki改Destroyer
x1
Kasumi改Destroyer
x1
ShiratsuyuDestroyer
x1
Z1Destroyer
x1
Shigure改Destroyer
x1
Hatsushimo改Destroyer
x1
Inazuma改Destroyer
x1
OboroDestroyer
x1
MichishioDestroyer
x1
FubukiDestroyer
x1
VerniyDestroyer
x1
IsokazeDestroyer
x1
KisaragiDestroyer
x1
Battleship x54
KirishimaBattleship
x8
Kongou改Battleship
x8
KongouBattleship
x6
Hiei改2Battleship
x6
Hiei改Battleship
x5
HarunaBattleship
x4
HieiBattleship
x4
Haruna改Battleship
x4
Kongou改2Battleship
x3
Haruna改2Battleship
x3
Kirishima改2Battleship
x1
BismarckBattleship
x1
Kirishima改Battleship
x1
Light Cruiser x43
Sendai改Light Cruiser
x7
SendaiLight Cruiser
x4
JintsuuLight Cruiser
x4
AbukumaLight Cruiser
x4
Jintsuu改Light Cruiser
x4
KumaLight Cruiser
x3
Isuzu改Light Cruiser
x3
Naka改Light Cruiser
x3
TenryuuLight Cruiser
x2
Naka改2Light Cruiser
x2
Abukuma改Light Cruiser
x2
NagaraLight Cruiser
x1
IsuzuLight Cruiser
x1
TatsutaLight Cruiser
x1
YahagiLight Cruiser
x1
Sendai改2Light Cruiser
x1
Fast Battleship x42
NagatoFast Battleship
x6
Musashi改Fast Battleship
x6
Mutsu改Fast Battleship
x6
MutsuFast Battleship
x5
FusouFast Battleship
x4
Nagato改Fast Battleship
x4
YamashiroFast Battleship
x3
HyuugaFast Battleship
x3
IseFast Battleship
x2
YamatoFast Battleship
x1
Warspite改Fast Battleship
x1
Nagato改2Fast Battleship
x1
Aircraft Carrier x31
AkagiAircraft Carrier
x11
Akagi改Aircraft Carrier
x5
KagaAircraft Carrier
x3
ShoukakuAircraft Carrier
x3
Zuikaku改Aircraft Carrier
x3
Kaga改Aircraft Carrier
x2
SouryuuAircraft Carrier
x1
HiryuuAircraft Carrier
x1
Hiryuu改Aircraft Carrier
x1
Shoukaku改Aircraft Carrier
x1
Heavy Cruiser x21
HaguroHeavy Cruiser
x3
AshigaraHeavy Cruiser
x2
FurutakaHeavy Cruiser
x1
Aoba改Heavy Cruiser
x1
Chikuma改Heavy Cruiser
x1
Maya改Heavy Cruiser
x1
Atago改Heavy Cruiser
x1
Haguro改Heavy Cruiser
x1
Nachi改Heavy Cruiser
x1
ToneHeavy Cruiser
x1
KinugasaHeavy Cruiser
x1
KakoHeavy Cruiser
x1
MogamiHeavy Cruiser
x1
ChoukaiHeavy Cruiser
x1
AtagoHeavy Cruiser
x1
NachiHeavy Cruiser
x1
MyoukouHeavy Cruiser
x1
Maya改2Heavy Cruiser
x1
Light Aircraft Carrier x17
JunyouLight Aircraft Carrier
x5
RyuujouLight Aircraft Carrier
x3
HoushouLight Aircraft Carrier
x2
ZuihouLight Aircraft Carrier
x2
Junyou改Light Aircraft Carrier
x2
ShouhouLight Aircraft Carrier
x1
HiyouLight Aircraft Carrier
x1
Zuihou改Light Aircraft Carrier
x1
Aviation Battleship x13
Fusou改Aviation Battleship
x7
Yamashiro改Aviation Battleship
x4
Hyuuga改Aviation Battleship
x2
Repair Ship x11
Akashi改Repair Ship
x10
AkashiRepair Ship
x1
Torpedo Cruiser x7
Kitakami改Torpedo Cruiser
x6
Ooi改Torpedo Cruiser
x1
Aircraft Cruiser x5
Suzuya改Aircraft Cruiser
x4
Kumano改Aircraft Cruiser
x1
Submarine x4
I-168Submarine
x3
U-511改Submarine
x1
Seaplane Carrier x2
ChiyodaSeaplane Carrier
x2
Armored Aircraft Carrier x2
Taihou改Armored Aircraft Carrier
x1
Shoukaku改2甲Armored Aircraft Carrier
x1
Aircraft Carrier Submarine x1
I-401改Aircraft Carrier Submarine
x1
270 30 330 130 1 135 / 3,472 3.89 % Destroyer x35
Yuudachi改Destroyer
x9
VerniyDestroyer
x3
Shimakaze改Destroyer
x3
Hibiki改Destroyer
x2
FubukiDestroyer
x1
Murasame改Destroyer
x1
Michishio改2Destroyer
x1
SagiriDestroyer
x1
Yamakaze改Destroyer
x1
Kiyoshimo改Destroyer
x1
Kasumi改Destroyer
x1
Michishio改Destroyer
x1
Inazuma改Destroyer
x1
Shiratsuyu改Destroyer
x1
KuroshioDestroyer
x1
Akatsuki改Destroyer
x1
Ushio改Destroyer
x1
Yukikaze改Destroyer
x1
Ayanami改Destroyer
x1
Yuudachi改2Destroyer
x1
ShimakazeDestroyer
x1
Suzutsuki改Destroyer
x1
Heavy Cruiser x24
Ashigara改2Heavy Cruiser
x3
SuzuyaHeavy Cruiser
x3
FurutakaHeavy Cruiser
x2
KakoHeavy Cruiser
x2
AshigaraHeavy Cruiser
x2
ChoukaiHeavy Cruiser
x2
Maya改Heavy Cruiser
x2
Zara改Heavy Cruiser
x2
KinugasaHeavy Cruiser
x1
Aoba改Heavy Cruiser
x1
Haguro改Heavy Cruiser
x1
Myoukou改2Heavy Cruiser
x1
Pola改Heavy Cruiser
x1
Maya改2Heavy Cruiser
x1
Aircraft Carrier x22
Akagi改Aircraft Carrier
x8
ZuikakuAircraft Carrier
x3
KagaAircraft Carrier
x2
Zuikaku改Aircraft Carrier
x2
Kaga改Aircraft Carrier
x2
AkagiAircraft Carrier
x1
SouryuuAircraft Carrier
x1
ShoukakuAircraft Carrier
x1
Hiryuu改2Aircraft Carrier
x1
Shoukaku改Aircraft Carrier
x1
Battleship x10
Kongou改2Battleship
x3
Kongou改Battleship
x3
KongouBattleship
x1
KirishimaBattleship
x1
Haruna改2Battleship
x1
Kirishima改2Battleship
x1
Fast Battleship x10
Mutsu改Fast Battleship
x4
Yamato改Fast Battleship
x3
NagatoFast Battleship
x1
Nagato改Fast Battleship
x1
Musashi改2Fast Battleship
x1
Light Cruiser x9
NagaraLight Cruiser
x1
TenryuuLight Cruiser
x1
TatsutaLight Cruiser
x1
TamaLight Cruiser
x1
Tatsuta改Light Cruiser
x1
Tama改Light Cruiser
x1
Sendai改Light Cruiser
x1
Abukuma改Light Cruiser
x1
Yuubari改Light Cruiser
x1
Aircraft Cruiser x7
Kumano改Aircraft Cruiser
x4
Mogami改Aircraft Cruiser
x1
Suzuya改2Aircraft Cruiser
x1
Kumano改2Aircraft Cruiser
x1
Repair Ship x4
AkashiRepair Ship
x2
Akashi改Repair Ship
x2
Torpedo Cruiser x3
Kitakami改Torpedo Cruiser
x2
Ooi改Torpedo Cruiser
x1
Light Aircraft Carrier x3
Zuihou改Light Aircraft Carrier
x1
Ryuujou改Light Aircraft Carrier
x1
Shouhou改Light Aircraft Carrier
x1
Submarine x3
I-58Submarine
x2
I-168Submarine
x1
Training Cruiser x2
KatoriTraining Cruiser
x2
Seaplane Carrier x1
Chiyoda甲Seaplane Carrier
x1
Fleet Oiler x1
Hayasui改Fleet Oiler
x1
Aviation Battleship x1
Hyuuga改2Aviation Battleship
x1
500 30 600 30 1 176 / 2,693 6.54 % Destroyer x34
Akatsuki改Destroyer
x4
Fubuki改Destroyer
x4
Yuudachi改2Destroyer
x3
Michishio改2Destroyer
x2
VerniyDestroyer
x2
Yukikaze改Destroyer
x2
FubukiDestroyer
x1
Suzutsuki改Destroyer
x1
Asashio改2Destroyer
x1
Satsuki改Destroyer
x1
Michishio改Destroyer
x1
Yuudachi改Destroyer
x1
Inazuma改Destroyer
x1
Ayanami改Destroyer
x1
Hibiki改Destroyer
x1
HibikiDestroyer
x1
Murakumo改Destroyer
x1
Ayanami改2Destroyer
x1
YayoiDestroyer
x1
Shigure改2Destroyer
x1
MakigumoDestroyer
x1
ShimakazeDestroyer
x1
Urakaze丁改Destroyer
x1
Fast Battleship x26
Nagato改2Fast Battleship
x5
MutsuFast Battleship
x4
Nagato改Fast Battleship
x4
NagatoFast Battleship
x3
Mutsu改Fast Battleship
x3
Mutsu改2Fast Battleship
x3
FusouFast Battleship
x1
HyuugaFast Battleship
x1
Musashi改Fast Battleship
x1
Musashi改2Fast Battleship
x1
Battleship x26
Kongou改Battleship
x8
Hiei改2Battleship
x6
KongouBattleship
x2
Kongou改2Battleship
x2
Kirishima改2Battleship
x2
KirishimaBattleship
x1
HieiBattleship
x1
Haruna改2Battleship
x1
Hiei改Battleship
x1
Haruna改Battleship
x1
Kirishima改Battleship
x1
Light Cruiser x25
Tenryuu改2Light Cruiser
x7
Tenryuu改Light Cruiser
x3
Abukuma改2Light Cruiser
x3
Isuzu改2Light Cruiser
x2
Naka改2Light Cruiser
x2
TenryuuLight Cruiser
x1
SendaiLight Cruiser
x1
NakaLight Cruiser
x1
Isuzu改Light Cruiser
x1
Jintsuu改Light Cruiser
x1
Yuubari改Light Cruiser
x1
Noshiro改Light Cruiser
x1
Yura改2Light Cruiser
x1
Aircraft Carrier x24
AkagiAircraft Carrier
x6
Akagi改Aircraft Carrier
x6
Zuikaku改2Aircraft Carrier
x3
Shoukaku改Aircraft Carrier
x2
Aquila改Aircraft Carrier
x2
KagaAircraft Carrier
x1
ShoukakuAircraft Carrier
x1
ZuikakuAircraft Carrier
x1
Kaga改Aircraft Carrier
x1
Saratoga改Aircraft Carrier
x1
Heavy Cruiser x15
Choukai改Heavy Cruiser
x3
Maya改Heavy Cruiser
x2
SuzuyaHeavy Cruiser
x2
NachiHeavy Cruiser
x1
AshigaraHeavy Cruiser
x1
TakaoHeavy Cruiser
x1
ToneHeavy Cruiser
x1
Kako改Heavy Cruiser
x1
Nachi改Heavy Cruiser
x1
Atago改Heavy Cruiser
x1
Tone改Heavy Cruiser
x1
Aviation Battleship x8
Ise改Aviation Battleship
x3
Yamashiro改Aviation Battleship
x2
Hyuuga改Aviation Battleship
x1
Fusou改Aviation Battleship
x1
Ise改2Aviation Battleship
x1
Light Aircraft Carrier x6
Chiyoda航改Light Aircraft Carrier
x2
ZuihouLight Aircraft Carrier
x1
Ryuujou改Light Aircraft Carrier
x1
Shouhou改Light Aircraft Carrier
x1
Chitose航改2Light Aircraft Carrier
x1
Repair Ship x5
Akashi改Repair Ship
x5
Aircraft Cruiser x2
Mogami改Aircraft Cruiser
x2
Seaplane Carrier x2
ChiyodaSeaplane Carrier
x1
MizuhoSeaplane Carrier
x1
Submarine x2
I-168Submarine
x1
I-8Submarine
x1
Training Cruiser x1
Katori改Training Cruiser
x1
250 30 230 30 1 109 / 2,479 4.40 % Destroyer x35
Z1改Destroyer
x7
VerniyDestroyer
x5
Z1Destroyer
x3
Kuroshio改Destroyer
x3
AkizukiDestroyer
x3
Z1 ZweiDestroyer
x2
Yukikaze改Destroyer
x2
Urakaze丁改Destroyer
x2
HibikiDestroyer
x1
InazumaDestroyer
x1
Yuudachi改2Destroyer
x1
TokitsukazeDestroyer
x1
Sazanami改Destroyer
x1
Hatsuharu改2Destroyer
x1
Akatsuki改2Destroyer
x1
Kawakaze改2Destroyer
x1
Battleship x17
Bismarck DreiBattleship
x8
Kongou改Battleship
x4
Haruna改2Battleship
x1
Haruna改Battleship
x1
Kirishima改Battleship
x1
ItaliaBattleship
x1
RichelieuBattleship
x1
Fast Battleship x15
Yamato改Fast Battleship
x11
Musashi改2Fast Battleship
x2
HyuugaFast Battleship
x1
Musashi改Fast Battleship
x1
Light Cruiser x11
Abukuma改Light Cruiser
x5
Agano改Light Cruiser
x2
Abukuma改2Light Cruiser
x1
Nagara改Light Cruiser
x1
Sendai改Light Cruiser
x1
Jintsuu改Light Cruiser
x1
Aircraft Carrier x9
Akagi改Aircraft Carrier
x3
Zuikaku改Aircraft Carrier
x2
Kaga改Aircraft Carrier
x2
Shoukaku改Aircraft Carrier
x1
Katsuragi改Aircraft Carrier
x1
Repair Ship x7
Akashi改Repair Ship
x5
AkashiRepair Ship
x2
Light Aircraft Carrier x4
Ryuujou改Light Aircraft Carrier
x4
Torpedo Cruiser x2
Kitakami改Torpedo Cruiser
x1
Kiso改2Torpedo Cruiser
x1
Heavy Cruiser x2
AtagoHeavy Cruiser
x1
Maya改Heavy Cruiser
x1
Submarine x2
I-8Submarine
x1
U-511改Submarine
x1
Aircraft Cruiser x1
Mogami改Aircraft Cruiser
x1
Training Cruiser x1
Kashima改Training Cruiser
x1
Aircraft Carrier Submarine x1
I-14改Aircraft Carrier Submarine
x1
Escort Ship x1
Shimushu改Escort Ship
x1
Armored Aircraft Carrier x1
Shoukaku改2甲Armored Aircraft Carrier
x1
250 30 250 30 1 95 / 2,080 4.57 % Destroyer x23
Z1Destroyer
x7
Z1改Destroyer
x4
Yuudachi改2Destroyer
x2
Murakumo改Destroyer
x2
FubukiDestroyer
x1
InazumaDestroyer
x1
ShimakazeDestroyer
x1
VerniyDestroyer
x1
Fubuki改Destroyer
x1
Shimakaze改Destroyer
x1
Hibiki改Destroyer
x1
Yuudachi改Destroyer
x1
Aircraft Carrier x16
ShoukakuAircraft Carrier
x3
Hiryuu改2Aircraft Carrier
x2
Hiryuu改Aircraft Carrier
x2
Graf Zeppelin改Aircraft Carrier
x2
AkagiAircraft Carrier
x1
HiryuuAircraft Carrier
x1
Zuikaku改Aircraft Carrier
x1
Akagi改Aircraft Carrier
x1
Kaga改Aircraft Carrier
x1
Souryuu改Aircraft Carrier
x1
Zuikaku改2Aircraft Carrier
x1
Battleship x15
Hiei改2Battleship
x8
Haruna改2Battleship
x2
Kongou改Battleship
x2
HarunaBattleship
x1
Haruna改Battleship
x1
Roma改Battleship
x1
Light Cruiser x12
Isuzu改2Light Cruiser
x3
KisoLight Cruiser
x2
SendaiLight Cruiser
x1
JintsuuLight Cruiser
x1
KinuLight Cruiser
x1
Jintsuu改2Light Cruiser
x1
Naka改2Light Cruiser
x1
Tatsuta改Light Cruiser
x1
Sendai改Light Cruiser
x1
Light Aircraft Carrier x5
Chiyoda航Light Aircraft Carrier
x1
Zuihou改Light Aircraft Carrier
x1
Ryuujou改Light Aircraft Carrier
x1
Shouhou改Light Aircraft Carrier
x1
Zuihou改2乙Light Aircraft Carrier
x1
Submarine x5
U-511改Submarine
x3
I-168Submarine
x1
MaruyuSubmarine
x1
Heavy Cruiser x4
Haguro改Heavy Cruiser
x2
FurutakaHeavy Cruiser
x1
KakoHeavy Cruiser
x1
Fast Battleship x4
Yamato改Fast Battleship
x1
Nagato改Fast Battleship
x1
WarspiteFast Battleship
x1
Mutsu改2Fast Battleship
x1
Aviation Battleship x3
Ise改Aviation Battleship
x2
Fusou改Aviation Battleship
x1
Training Cruiser x3
Kashima改Training Cruiser
x2
Katori改Training Cruiser
x1
Repair Ship x2
AkashiRepair Ship
x1
Akashi改Repair Ship
x1
Torpedo Cruiser x1
Kitakami改2Torpedo Cruiser
x1
Aircraft Carrier Submarine x1
I-19改Aircraft Carrier Submarine
x1
Armored Aircraft Carrier x1
Shoukaku改2甲Armored Aircraft Carrier
x1
250 30 200 31 1 85 / 1,862 4.56 % Destroyer x50
Z1Destroyer
x31
Z1改Destroyer
x6
Z1 ZweiDestroyer
x5
Samuel B. RobertsDestroyer
x2
AsashioDestroyer
x1
Hibiki改Destroyer
x1
Asashio改Destroyer
x1
Urakaze改Destroyer
x1
Tashkent改Destroyer
x1
UmikazeDestroyer
x1
Battleship x8
Bismarck DreiBattleship
x2
Haruna改Battleship
x2
KongouBattleship
x1
Hiei改Battleship
x1
Richelieu改Battleship
x1
GangutBattleship
x1
Aircraft Carrier x8
Akagi改Aircraft Carrier
x3
Zuikaku改Aircraft Carrier
x2
Kaga改Aircraft Carrier
x2
Souryuu改Aircraft Carrier
x1
Light Cruiser x6
Abukuma改Light Cruiser
x2
SendaiLight Cruiser
x1
Isuzu改2Light Cruiser
x1
Naka改2Light Cruiser
x1
Abukuma改2Light Cruiser
x1
Submarine x3
I-168Submarine
x1
I-8Submarine
x1
U-511Submarine
x1
Torpedo Cruiser x2
Ooi改Torpedo Cruiser
x1
Ooi改2Torpedo Cruiser
x1
Repair Ship x2
Akashi改Repair Ship
x2
Light Aircraft Carrier x2
Junyou改Light Aircraft Carrier
x1
Chitose航改2Light Aircraft Carrier
x1
Training Cruiser x2
Kashima改Training Cruiser
x1
KashimaTraining Cruiser
x1
Fast Battleship x1
Musashi改Fast Battleship
x1
Escort Ship x1
Etorofu改Escort Ship
x1
400 100 700 30 1 100 / 1,424 7.02 % Destroyer x23
Hibiki改Destroyer
x4
Shigure改Destroyer
x3
ShimakazeDestroyer
x2
Fubuki改Destroyer
x2
Yuudachi改Destroyer
x2
MutsukiDestroyer
x1
MikazukiDestroyer
x1
FubukiDestroyer
x1
ShirayukiDestroyer
x1
ShiranuiDestroyer
x1
AkatsukiDestroyer
x1
ShigureDestroyer
x1
YuudachiDestroyer
x1
Yukikaze改Destroyer
x1
Kasumi改Destroyer
x1
Aircraft Carrier x18
AkagiAircraft Carrier
x5
KagaAircraft Carrier
x4
ZuikakuAircraft Carrier
x2
Zuikaku改Aircraft Carrier
x2
ShoukakuAircraft Carrier
x1
Akagi改Aircraft Carrier
x1
Kaga改Aircraft Carrier
x1
Souryuu改Aircraft Carrier
x1
Hiryuu改Aircraft Carrier
x1
Battleship x16
KongouBattleship
x4
HarunaBattleship
x3
Kongou改Battleship
x3
HieiBattleship
x2
Haruna改2Battleship
x1
Kirishima改2Battleship
x1
Haruna改Battleship
x1
Kirishima改Battleship
x1
Light Cruiser x13
Jintsuu改Light Cruiser
x2
Isuzu改Light Cruiser
x2
Abukuma改Light Cruiser
x2
IsuzuLight Cruiser
x1
OoiLight Cruiser
x1
KitakamiLight Cruiser
x1
TamaLight Cruiser
x1
KinuLight Cruiser
x1
Kuma改Light Cruiser
x1
Sendai改Light Cruiser
x1
Fast Battleship x7
FusouFast Battleship
x2
Mutsu改Fast Battleship
x2
YamashiroFast Battleship
x1
NagatoFast Battleship
x1
WarspiteFast Battleship
x1
Heavy Cruiser x6
SuzuyaHeavy Cruiser
x2
HaguroHeavy Cruiser
x1
KumanoHeavy Cruiser
x1
Kako改Heavy Cruiser
x1
Maya改Heavy Cruiser
x1
Light Aircraft Carrier x4
Chitose航Light Aircraft Carrier
x2
Ryuujou改2Light Aircraft Carrier
x2
Torpedo Cruiser x3
Kitakami改Torpedo Cruiser
x2
Ooi改Torpedo Cruiser
x1
Aviation Battleship x3
Ise改Aviation Battleship
x2
Yamashiro改Aviation Battleship
x1
Repair Ship x3
Akashi改Repair Ship
x2
AkashiRepair Ship
x1
Submarine x2
I-168Submarine
x1
I-58Submarine
x1
Aircraft Cruiser x1
Mogami改Aircraft Cruiser
x1
Seaplane Carrier x1
Akitsushima改Seaplane Carrier
x1
400 130 600 30 1 81 / 1,253 6.46 % Destroyer x18
ShigureDestroyer
x3
Ikazuchi改Destroyer
x2
FubukiDestroyer
x1
MurakumoDestroyer
x1
HibikiDestroyer
x1
SazanamiDestroyer
x1
VerniyDestroyer
x1
Yukikaze改Destroyer
x1
Ushio改Destroyer
x1
Hibiki改Destroyer
x1
Shiratsuyu改Destroyer
x1
Shigure改Destroyer
x1
Yuudachi改Destroyer
x1
Kasumi改Destroyer
x1
Nowaki改Destroyer
x1
Battleship x16
Kongou改Battleship
x7
KongouBattleship
x4
KirishimaBattleship
x1
HieiBattleship
x1
Kongou改2Battleship
x1
Bismarck改Battleship
x1
Kirishima改Battleship
x1
Aircraft Carrier x11
Akagi改Aircraft Carrier
x6
SouryuuAircraft Carrier
x1
HiryuuAircraft Carrier
x1
Hiryuu改2Aircraft Carrier
x1
Kaga改Aircraft Carrier
x1
Saratoga改Aircraft Carrier
x1
Fast Battleship x10
MutsuFast Battleship
x4
MusashiFast Battleship
x2
Mutsu改Fast Battleship
x2
YamashiroFast Battleship
x1
NagatoFast Battleship
x1
Light Cruiser x9
KitakamiLight Cruiser
x1
SendaiLight Cruiser
x1
AbukumaLight Cruiser
x1
YuubariLight Cruiser
x1
Abukuma改2Light Cruiser
x1
Kiso改Light Cruiser
x1
Natori改Light Cruiser
x1
Abukuma改Light Cruiser
x1
Yuubari改Light Cruiser
x1
Torpedo Cruiser x3
Kitakami改Torpedo Cruiser
x3
Light Aircraft Carrier x3
ShouhouLight Aircraft Carrier
x2
Chitose航Light Aircraft Carrier
x1
Heavy Cruiser x3
SuzuyaHeavy Cruiser
x1
Ashigara改2Heavy Cruiser
x1
Tone改Heavy Cruiser
x1
Training Cruiser x3
Kashima改Training Cruiser
x2
KatoriTraining Cruiser
x1
Seaplane Carrier x1
ChiyodaSeaplane Carrier
x1
Submarine x1
I-168Submarine
x1
Armored Aircraft Carrier x1
Taihou改Armored Aircraft Carrier
x1
Repair Ship x1
AkashiRepair Ship
x1
Aviation Battleship x1
Fusou改Aviation Battleship
x1
300 100 200 30 1 49 / 1,207 4.06 % Destroyer x12
ShimakazeDestroyer
x2
Shimakaze改Destroyer
x2
SuzukazeDestroyer
x1
Yuudachi改2Destroyer
x1
Shiranui改Destroyer
x1
Hibiki改Destroyer
x1
Inazuma改Destroyer
x1
Shigure改Destroyer
x1
Arashio改Destroyer
x1
Kasumi改2Destroyer
x1
Battleship x9
Kongou改2Battleship
x3
Kongou改Battleship
x2
Haruna改Battleship
x2
HarunaBattleship
x1
Hiei改2Battleship
x1
Aircraft Carrier x9
AkagiAircraft Carrier
x2
Kaga改Aircraft Carrier
x2
KagaAircraft Carrier
x1
ShoukakuAircraft Carrier
x1
Akagi改Aircraft Carrier
x1
Souryuu改Aircraft Carrier
x1
Shoukaku改Aircraft Carrier
x1
Light Aircraft Carrier x4
ShouhouLight Aircraft Carrier
x1
HiyouLight Aircraft Carrier
x1
JunyouLight Aircraft Carrier
x1
Chitose航Light Aircraft Carrier
x1
Fast Battleship x3
YamashiroFast Battleship
x1
Nagato改Fast Battleship
x1
Mutsu改Fast Battleship
x1
Submarine x3
I-8Submarine
x2
I-58Submarine
x1
Light Cruiser x3
Isuzu改Light Cruiser
x1
Naka改Light Cruiser
x1
Yuubari改Light Cruiser
x1
Aircraft Carrier Submarine x3
I-58改Aircraft Carrier Submarine
x1
I-19改Aircraft Carrier Submarine
x1
I-13Aircraft Carrier Submarine
x1
Heavy Cruiser x2
Nachi改2Heavy Cruiser
x1
Kako改Heavy Cruiser
x1
Aviation Battleship x1
Fusou改Aviation Battleship
x1
250 30 250 31 1 51 / 1,034 4.93 % Destroyer x42
Z1Destroyer
x28
Z1改Destroyer
x9
Z1 ZweiDestroyer
x2
Yukikaze改Destroyer
x2
Z3 ZweiDestroyer
x1
Aircraft Carrier x5
Akagi改Aircraft Carrier
x4
Zuikaku改2Aircraft Carrier
x1
Light Cruiser x2
Abukuma改Light Cruiser
x2
Heavy Cruiser x1
Prinz Eugen改Heavy Cruiser
x1
Battleship x1
Bismarck DreiBattleship
x1
300 600 300 600 1 47 / 995 4.72 % Destroyer x15
Hibiki改Destroyer
x3
Fubuki改Destroyer
x2
AkebonoDestroyer
x1
InazumaDestroyer
x1
ShigureDestroyer
x1
Yuudachi改2Destroyer
x1
VerniyDestroyer
x1
AmatsukazeDestroyer
x1
Murakumo改Destroyer
x1
Hatsushimo改Destroyer
x1
Hamakaze改Destroyer
x1
KamikazeDestroyer
x1
Light Cruiser x7
Kiso改Light Cruiser
x2
IsuzuLight Cruiser
x1
JintsuuLight Cruiser
x1
YuubariLight Cruiser
x1
Tama改Light Cruiser
x1
Yura改Light Cruiser
x1
Battleship x6
Haruna改Battleship
x3
Bismarck DreiBattleship
x2
Kongou改Battleship
x1
Aircraft Carrier x5
Zuikaku改Aircraft Carrier
x2
SouryuuAircraft Carrier
x1
ShoukakuAircraft Carrier
x1
Hiryuu改Aircraft Carrier
x1
Fast Battleship x3
NagatoFast Battleship
x1
MutsuFast Battleship
x1
Nagato改2Fast Battleship
x1
Submarine x3
I-19Submarine
x1
U-511改Submarine
x1
I-168改Submarine
x1
Repair Ship x2
Akashi改Repair Ship
x2
Light Aircraft Carrier x2
Shouhou改Light Aircraft Carrier
x1
Chitose航改Light Aircraft Carrier
x1
Heavy Cruiser x1
KakoHeavy Cruiser
x1
Fleet Oiler x1
KamoiFleet Oiler
x1
Aviation Battleship x1
Yamashiro改Aviation Battleship
x1
Armored Aircraft Carrier x1
Zuikaku改2甲Armored Aircraft Carrier
x1
999 999 999 30 1 46 / 950 4.84 % Destroyer x11
Shiratsuyu改Destroyer
x2
Yuugumo改Destroyer
x2
ShimakazeDestroyer
x1
Shigure改2Destroyer
x1
Akatsuki改Destroyer
x1
Inazuma改Destroyer
x1
Libeccio改Destroyer
x1
AkizukiDestroyer
x1
MatsukazeDestroyer
x1
Aircraft Carrier x11
Saratoga Mk.IIAircraft Carrier
x3
Zuikaku改Aircraft Carrier
x2
Shoukaku改Aircraft Carrier
x2
AkagiAircraft Carrier
x1
ZuikakuAircraft Carrier
x1
Akagi改Aircraft Carrier
x1
Kaga改Aircraft Carrier
x1
Light Cruiser x5
NagaraLight Cruiser
x1
OoyodoLight Cruiser
x1
Tatsuta改Light Cruiser
x1
Isuzu改Light Cruiser
x1
GotlandLight Cruiser
x1
Battleship x5
Kongou改2Battleship
x2
Kongou改Battleship
x1
Iowa改Battleship
x1
Richelieu改Battleship
x1
Light Aircraft Carrier x4
Zuihou改Light Aircraft Carrier
x2
Shouhou改Light Aircraft Carrier
x2
Aviation Battleship x2
Hyuuga改Aviation Battleship
x2
Aircraft Cruiser x2
Kumano改Aircraft Cruiser
x1
Kumano改2Aircraft Cruiser
x1
Fast Battleship x2
Nagato改Fast Battleship
x2
Escort Ship x2
Shimushu改Escort Ship
x1
Etorofu改Escort Ship
x1
Submarine x1
I-8Submarine
x1
Aircraft Carrier Submarine x1
I-401Aircraft Carrier Submarine
x1
250 30 300 30 1 31 / 917 3.38 % Destroyer x7
Z1Destroyer
x2
Z3改Destroyer
x2
InazumaDestroyer
x1
Yukikaze改Destroyer
x1
Shimakaze改Destroyer
x1
Fast Battleship x6
Nagato改Fast Battleship
x3
NagatoFast Battleship
x1
Mutsu改Fast Battleship
x1
Mutsu改2Fast Battleship
x1
Light Cruiser x5
Kiso改Light Cruiser
x2
Isuzu改2Light Cruiser
x1
Jintsuu改2Light Cruiser
x1
Jintsuu改Light Cruiser
x1
Heavy Cruiser x5
Prinz Eugen改Heavy Cruiser
x2
Maya改Heavy Cruiser
x2
Choukai改Heavy Cruiser
x1
Battleship x3
Kongou改2Battleship
x1
Haruna改2Battleship
x1
Kongou改Battleship
x1
Aircraft Carrier Submarine x2
I-401Aircraft Carrier Submarine
x1
I-58改Aircraft Carrier Submarine
x1
Submarine x1
I-58Submarine
x1
Aircraft Carrier x1
Hiryuu改Aircraft Carrier
x1
Training Cruiser x1
Katori改Training Cruiser
x1
250 100 200 30 1 37 / 795 4.65 % Destroyer x9
InazumaDestroyer
x1
Yuudachi改2Destroyer
x1
VerniyDestroyer
x1
Z1Destroyer
x1
Yukikaze改Destroyer
x1
Hibiki改Destroyer
x1
Shigure改Destroyer
x1
Fubuki改2Destroyer
x1
Murasame改2Destroyer
x1
Battleship x7
Iowa改Battleship
x3
KongouBattleship
x1
HarunaBattleship
x1
Kongou改2Battleship
x1
Hiei改Battleship
x1
Heavy Cruiser x4
FurutakaHeavy Cruiser
x1
AtagoHeavy Cruiser
x1
Prinz Eugen改Heavy Cruiser
x1
Maya改Heavy Cruiser
x1
Submarine x4
I-168Submarine
x2
U-511Submarine
x2
Fast Battleship x3
YamashiroFast Battleship
x1
HyuugaFast Battleship
x1
YamatoFast Battleship
x1
Light Cruiser x3
Tenryuu改Light Cruiser
x1
Kuma改Light Cruiser
x1
Isuzu改Light Cruiser
x1
Light Aircraft Carrier x2
Zuihou改Light Aircraft Carrier
x1
Houshou改Light Aircraft Carrier
x1
Aircraft Carrier x2
Akagi改Aircraft Carrier
x1
Hiryuu改Aircraft Carrier
x1
Repair Ship x1
Akashi改Repair Ship
x1
Aviation Battleship x1
Fusou改Aviation Battleship
x1
Armored Aircraft Carrier x1
Zuikaku改2甲Armored Aircraft Carrier
x1
250 30 210 30 1 24 / 622 3.86 % Destroyer x9
Z1Destroyer
x4
Shigure改Destroyer
x2
YukikazeDestroyer
x1
Z1 ZweiDestroyer
x1
Yuudachi改Destroyer
x1
Training Cruiser x3
Kashima改Training Cruiser
x3
Repair Ship x2
Akashi改Repair Ship
x2
Battleship x2
Haruna改Battleship
x2
Fast Battleship x2
Nagato改Fast Battleship
x2
Aircraft Carrier x2
Kaga改Aircraft Carrier
x1
Aquila改Aircraft Carrier
x1
Light Cruiser x1
JintsuuLight Cruiser
x1
Heavy Cruiser x1
HaguroHeavy Cruiser
x1
Seaplane Carrier x1
Chiyoda甲Seaplane Carrier
x1
Submarine x1
I-8Submarine
x1
430 130 630 30 1 30 / 574 5.23 % Fast Battleship x9
Nagato改2Fast Battleship
x3
WarspiteFast Battleship
x2
Nagato改Fast Battleship
x2
MutsuFast Battleship
x1
Mutsu改2Fast Battleship
x1
Destroyer x7
Shigure改Destroyer
x4
InazumaDestroyer
x1
MakigumoDestroyer
x1
Asashio改Destroyer
x1
Battleship x7
KongouBattleship
x2
HarunaBattleship
x1
KirishimaBattleship
x1
Kongou改2Battleship
x1
Kongou改Battleship
x1
Haruna改Battleship
x1
Light Aircraft Carrier x2
HiyouLight Aircraft Carrier
x2
Light Cruiser x2
YuubariLight Cruiser
x1
Kuma改Light Cruiser
x1
Heavy Cruiser x2
Haguro改Heavy Cruiser
x2
Seaplane Carrier x1
MizuhoSeaplane Carrier
x1
430 30 630 30 1 33 / 550 6.00 % Battleship x8
Kongou改2Battleship
x2
Haruna改2Battleship
x2
HieiBattleship
x1
Kongou改Battleship
x1
LittorioBattleship
x1
Kongou改2丙Battleship
x1
Fast Battleship x7
Yamato改Fast Battleship
x4
YamatoFast Battleship
x1
Nagato改Fast Battleship
x1
Mutsu改Fast Battleship
x1
Aircraft Carrier x6
Souryuu改Aircraft Carrier
x2
Zuikaku改Aircraft Carrier
x1
Akagi改Aircraft Carrier
x1
Shoukaku改Aircraft Carrier
x1
Saratoga改Aircraft Carrier
x1
Heavy Cruiser x4
Prinz Eugen改Heavy Cruiser
x2
Prinz EugenHeavy Cruiser
x1
Takao改Heavy Cruiser
x1
Destroyer x3
Yuugumo改Destroyer
x1
Satsuki改2Destroyer
x1
Kasumi改2Destroyer
x1
Light Cruiser x2
YuubariLight Cruiser
x1
Isuzu改Light Cruiser
x1
Repair Ship x2
AkashiRepair Ship
x2
Armored Aircraft Carrier x1
Saratoga Mk.II Mod.2Armored Aircraft Carrier
x1
270 30 330 30 1 15 / 438 3.42 % Destroyer x6
Inazuma改Destroyer
x3
SazanamiDestroyer
x1
Shigure改2Destroyer
x1
Akatsuki改2Destroyer
x1
Aircraft Carrier x6
Hiryuu改2Aircraft Carrier
x2
SouryuuAircraft Carrier
x1
Akagi改Aircraft Carrier
x1
Kaga改Aircraft Carrier
x1
Shoukaku改Aircraft Carrier
x1
Heavy Cruiser x1
AtagoHeavy Cruiser
x1
Submarine x1
I-58Submarine
x1
Light Cruiser x1
Sendai改Light Cruiser
x1
250 130 230 30 1 18 / 425 4.24 % Destroyer x7
YukikazeDestroyer
x1
MurakumoDestroyer
x1
Z1 ZweiDestroyer
x1
Hibiki改Destroyer
x1
Yuudachi改Destroyer
x1
Michishio改Destroyer
x1
TeruzukiDestroyer
x1
Battleship x3
KongouBattleship
x1
Kongou改Battleship
x1
Haruna改Battleship
x1
Fast Battleship x3
MutsuFast Battleship
x1
Mutsu改Fast Battleship
x1
Nelson改Fast Battleship
x1
Light Cruiser x3
YahagiLight Cruiser
x1
Naka改2Light Cruiser
x1
Abukuma改Light Cruiser
x1
Repair Ship x1
Akashi改Repair Ship
x1
x1
Abruzzi
x1
250 130 330 30 1 22 / 424 5.19 % Destroyer x9
FubukiDestroyer
x1
UshioDestroyer
x1
SazanamiDestroyer
x1
Z1Destroyer
x1
Murakumo改Destroyer
x1
Ayanami改Destroyer
x1
Shigure改Destroyer
x1
Kasumi改Destroyer
x1
Kawakaze改2Destroyer
x1
Light Cruiser x3
OoiLight Cruiser
x1
Yura改2Light Cruiser
x1
G. GaribaldiLight Cruiser
x1
Heavy Cruiser x2
MayaHeavy Cruiser
x1
Prinz Eugen改Heavy Cruiser
x1
Submarine x2
I-168Submarine
x1
Ro-500Submarine
x1
Aircraft Carrier x2
Hiryuu改2Aircraft Carrier
x1
Kaga改Aircraft Carrier
x1
Aircraft Carrier Submarine x2
I-8改Aircraft Carrier Submarine
x2
Repair Ship x1
AkashiRepair Ship
x1
Armored Aircraft Carrier x1
Zuikaku改2甲Armored Aircraft Carrier
x1
400 600 600 30 1 27 / 395 6.84 % Light Cruiser x7
Yuubari改Light Cruiser
x2
NagaraLight Cruiser
x1
KisoLight Cruiser
x1
YuubariLight Cruiser
x1
Tenryuu改Light Cruiser
x1
Abukuma改Light Cruiser
x1
Destroyer x6
KasumiDestroyer
x1
MichishioDestroyer
x1
Yukikaze改Destroyer
x1
Shigure改Destroyer
x1
Yuudachi改Destroyer
x1
Kawakaze改Destroyer
x1
Battleship x6
Kongou改Battleship
x2
KirishimaBattleship
x1
Bismarck ZweiBattleship
x1
Hiei改Battleship
x1
Kirishima改Battleship
x1
Aircraft Carrier x2
ShoukakuAircraft Carrier
x1
Hiryuu改2Aircraft Carrier
x1
Heavy Cruiser x2
SuzuyaHeavy Cruiser
x1
Kako改Heavy Cruiser
x1
Torpedo Cruiser x1
Kitakami改Torpedo Cruiser
x1
Aircraft Cruiser x1
Mogami改Aircraft Cruiser
x1
Aircraft Carrier Submarine x1
I-401Aircraft Carrier Submarine
x1
Light Aircraft Carrier x1
Ryuujou改Light Aircraft Carrier
x1
400 100 600 100 1 26 / 391 6.65 % Destroyer x10
MurakumoDestroyer
x2
AkatsukiDestroyer
x2
HibikiDestroyer
x2
Yuudachi改2Destroyer
x2
KasumiDestroyer
x1
Z3Destroyer
x1
Battleship x7
Kongou改Battleship
x4
HarunaBattleship
x2
KongouBattleship
x1
Aircraft Carrier x4
AkagiAircraft Carrier
x2
HiryuuAircraft Carrier
x1
Akagi改Aircraft Carrier
x1
Fast Battleship x2
MutsuFast Battleship
x2
Light Cruiser x1
TatsutaLight Cruiser
x1
Heavy Cruiser x1
AobaHeavy Cruiser
x1
Aircraft Cruiser x1
Suzuya改Aircraft Cruiser
x1
300 30 600 30 1 18 / 365 4.93 % Light Cruiser x6
Jintsuu改Light Cruiser
x2
YuraLight Cruiser
x1
Sendai改2Light Cruiser
x1
Kinu改Light Cruiser
x1
Abukuma改Light Cruiser
x1
Heavy Cruiser x4
Aoba改Heavy Cruiser
x2
HaguroHeavy Cruiser
x1
SuzuyaHeavy Cruiser
x1
Aircraft Carrier x3
KagaAircraft Carrier
x1
ShoukakuAircraft Carrier
x1
Souryuu改Aircraft Carrier
x1
Destroyer x3
Shimakaze改Destroyer
x2
Naganami改Destroyer
x1
Battleship x1
Kongou改Battleship
x1
Fast Battleship x1
Mutsu改Fast Battleship
x1
250 30 209 30 1 13 / 343 3.79 % Destroyer x5
Shigure改2Destroyer
x1
Z1Destroyer
x1
Murakumo改Destroyer
x1
Yukikaze改Destroyer
x1
Shimakaze改Destroyer
x1
Heavy Cruiser x2
HaguroHeavy Cruiser
x1
KumanoHeavy Cruiser
x1
Aircraft Carrier x2
Akagi改Aircraft Carrier
x1
Kaga改Aircraft Carrier
x1
Armored Aircraft Carrier x2
Zuikaku改2甲Armored Aircraft Carrier
x2
Repair Ship x1
Akashi改Repair Ship
x1
Training Cruiser x1
Kashima改Training Cruiser
x1
520 130 680 40 1 12 / 341 3.52 % Battleship x7
Kongou改Battleship
x3
Hiei改Battleship
x2
Haruna改2Battleship
x1
Kirishima改Battleship
x1
Fast Battleship x3
Mutsu改Fast Battleship
x2
Nagato改2Fast Battleship
x1
Aircraft Carrier x1
AkagiAircraft Carrier
x1
Destroyer x1
Ooshio改Destroyer
x1
400 999 730 50 1 16 / 333 4.80 % Aircraft Carrier x6
AkagiAircraft Carrier
x2
ShoukakuAircraft Carrier
x1
ZuikakuAircraft Carrier
x1
Zuikaku改Aircraft Carrier
x1
Akagi改Aircraft Carrier
x1
Destroyer x3
ShimakazeDestroyer
x1
MakigumoDestroyer
x1
Akatsuki改Destroyer
x1
Light Cruiser x2
SendaiLight Cruiser
x1
JintsuuLight Cruiser
x1
Fast Battleship x2
IseFast Battleship
x1
Mutsu改Fast Battleship
x1
Heavy Cruiser x2
Nachi改Heavy Cruiser
x1
Maya改Heavy Cruiser
x1
Battleship x1
KongouBattleship
x1
300 30 400 30 1 9 / 294 3.06 % Battleship x4
Haruna改2Battleship
x2
KongouBattleship
x1
Kongou改2Battleship
x1
Light Cruiser x2
TatsutaLight Cruiser
x1
KumaLight Cruiser
x1
Destroyer x1
SamidareDestroyer
x1
Heavy Cruiser x1
AshigaraHeavy Cruiser
x1
Fast Battleship x1
YamatoFast Battleship
x1
250 130 250 30 1 17 / 291 5.84 % Destroyer x9
Z1Destroyer
x4
Yuudachi改2Destroyer
x1
Murakumo改Destroyer
x1
Akebono改Destroyer
x1
Kasumi改Destroyer
x1
Murakumo改2Destroyer
x1
Heavy Cruiser x2
KakoHeavy Cruiser
x1
Kako改2Heavy Cruiser
x1
Light Cruiser x2
Abukuma改2Light Cruiser
x1
Kinu改Light Cruiser
x1
Submarine x1
I-8Submarine
x1
Battleship x1
Kirishima改Battleship
x1
Aviation Battleship x1
Fusou改Aviation Battleship
x1
x1
Abruzzi
x1
500 100 600 30 1 20 / 286 6.99 % Destroyer x4
Inazuma改Destroyer
x1
Asashio改Destroyer
x1
Isokaze改Destroyer
x1
Urakaze丁改Destroyer
x1
Aircraft Carrier x3
SouryuuAircraft Carrier
x2
Shoukaku改Aircraft Carrier
x1
Light Cruiser x3
Tama改Light Cruiser
x1
Jintsuu改Light Cruiser
x1
Yahagi改Light Cruiser
x1
Light Aircraft Carrier x2
Ryuujou改Light Aircraft Carrier
x1
Chiyoda航改Light Aircraft Carrier
x1
Torpedo Cruiser x1
Kitakami改Torpedo Cruiser
x1
Battleship x1
HarunaBattleship
x1
Seaplane Carrier x1
ChiyodaSeaplane Carrier
x1
Heavy Cruiser x1
Ashigara改Heavy Cruiser
x1
Fast Battleship x1
Mutsu改Fast Battleship
x1
Submarine x1
Maruyu改Submarine
x1
Aviation Battleship x1
Ise改2Aviation Battleship
x1
x1
Houston
x1
270 130 200 30 1 8 / 277 2.89 % Destroyer x5
Z1Destroyer
x2
Z1 ZweiDestroyer
x1
Murakumo改Destroyer
x1
Shimakaze改Destroyer
x1
Battleship x1
Kongou改2Battleship
x1
Light Cruiser x1
Jintsuu改Light Cruiser
x1
Aviation Battleship x1
Yamashiro改2Aviation Battleship
x1
270 150 370 50 1 9 / 241 3.73 % Destroyer x4
MutsukiDestroyer
x1
FubukiDestroyer
x1
KagerouDestroyer
x1
Ayanami改Destroyer
x1
Battleship x2
Kongou改Battleship
x1
Kirishima改Battleship
x1
Fast Battleship x1
FusouFast Battleship
x1
Light Cruiser x1
Jintsuu改2Light Cruiser
x1
Aircraft Carrier x1
Souryuu改Aircraft Carrier
x1
430 430 430 230 1 8 / 233 3.43 % Destroyer x3
FubukiDestroyer
x1
KikuzukiDestroyer
x1
Asashio改Destroyer
x1
Light Cruiser x2
NakaLight Cruiser
x1
Abukuma改Light Cruiser
x1
Heavy Cruiser x1
SuzuyaHeavy Cruiser
x1
Submarine x1
U-511改Submarine
x1
Seaplane Carrier x1
MizuhoSeaplane Carrier
x1
250 31 200 30 1 13 / 226 5.75 % Aircraft Carrier x3
Kaga改Aircraft Carrier
x3
Destroyer x2
Yuudachi改2Destroyer
x1
Yukikaze改Destroyer
x1
Repair Ship x2
Akashi改Repair Ship
x2
Fast Battleship x2
Nagato改Fast Battleship
x2
Light Cruiser x1
Isuzu改2Light Cruiser
x1
Battleship x1
Kongou改Battleship
x1
Training Cruiser x1
Kashima改Training Cruiser
x1
Aircraft Carrier Submarine x1
I-8改Aircraft Carrier Submarine
x1
999 30 999 30 1 8 / 221 3.62 % Heavy Cruiser x2
Prinz Eugen改Heavy Cruiser
x1
Atago改Heavy Cruiser
x1
Repair Ship x2
Akashi改Repair Ship
x2
Battleship x2
Iowa改Battleship
x1
Richelieu改Battleship
x1
Light Cruiser x1
Abukuma改Light Cruiser
x1
Fast Battleship x1
Nelson改Fast Battleship
x1
250 130 200 130 1 9 / 218 4.13 % Destroyer x4
AkatsukiDestroyer
x1
HibikiDestroyer
x1
Hibiki改Destroyer
x1
Akizuki改Destroyer
x1
Light Cruiser x2
OoiLight Cruiser
x1
Jintsuu改Light Cruiser
x1
Torpedo Cruiser x2
Ooi改2Torpedo Cruiser
x2
Aircraft Carrier x1
ShoukakuAircraft Carrier
x1
250 250 250 30 1 6 / 208 2.88 % Light Cruiser x2
Sendai改2Light Cruiser
x2
Battleship x2
Haruna改Battleship
x1
RomaBattleship
x1
Destroyer x1
Yukikaze改Destroyer
x1
Aircraft Carrier x1
Akagi改Aircraft Carrier
x1
250 131 200 30 1 14 / 205 6.83 % Destroyer x4
HibikiDestroyer
x1
HatsuharuDestroyer
x1
IsokazeDestroyer
x1
Z1改Destroyer
x1
Submarine x3
I-8Submarine
x2
I-168Submarine
x1
Light Cruiser x2
Tenryuu改Light Cruiser
x2
Heavy Cruiser x1
ToneHeavy Cruiser
x1
Light Aircraft Carrier x1
ShouhouLight Aircraft Carrier
x1
Seaplane Carrier x1
ChitoseSeaplane Carrier
x1
Battleship x1
Kongou改2Battleship
x1
Aviation Battleship x1
Fusou改Aviation Battleship
x1
400 300 600 30 1 18 / 203 8.87 % Destroyer x6
HatsuharuDestroyer
x2
HibikiDestroyer
x1
AsashioDestroyer
x1
OoshioDestroyer
x1
Yuudachi改Destroyer
x1
Battleship x4
Kongou改Battleship
x2
Hiei改Battleship
x1
Haruna改Battleship
x1
Light Cruiser x3
Naka改2Light Cruiser
x2
Kiso改Light Cruiser
x1
Fast Battleship x3
Mutsu改Fast Battleship
x2
WarspiteFast Battleship
x1
Aircraft Carrier x1
Akagi改Aircraft Carrier
x1
Light Aircraft Carrier x1
Hiyou改Light Aircraft Carrier
x1
250 130 200 31 1 8 / 197 4.06 % Destroyer x2
AsashioDestroyer
x1
Shiratsuyu改Destroyer
x1
Torpedo Cruiser x1
Ooi改Torpedo Cruiser
x1
Battleship x1
KirishimaBattleship
x1
Aircraft Carrier x1
Zuikaku改Aircraft Carrier
x1
Submarine x1
I-8Submarine
x1
Fast Battleship x1
Nagato改Fast Battleship
x1
Training Cruiser x1
KashimaTraining Cruiser
x1
330 330 330 30 1 9 / 189 4.76 % Destroyer x2
Fubuki改2Destroyer
x1
Kishinami改Destroyer
x1
Aircraft Carrier x2
Ark Royal改Aircraft Carrier
x1
Unryuu改Aircraft Carrier
x1
Light Cruiser x1
TenryuuLight Cruiser
x1
Torpedo Cruiser x1
Kitakami改Torpedo Cruiser
x1
Light Aircraft Carrier x1
RyuujouLight Aircraft Carrier
x1
Repair Ship x1
Akashi改Repair Ship
x1
Seaplane Carrier x1
Comdt. Teste改Seaplane Carrier
x1
330 330 330 330 1 7 / 187 3.74 % Light Cruiser x2
KumaLight Cruiser
x1
Sendai改Light Cruiser
x1
Aircraft Carrier x2
Hiryuu改2Aircraft Carrier
x2
Destroyer x1
MochizukiDestroyer
x1
Torpedo Cruiser x1
Kitakami改Torpedo Cruiser
x1
Heavy Cruiser x1
ChoukaiHeavy Cruiser
x1
300 100 600 30 1 5 / 183 2.73 % Aircraft Carrier x2
Shoukaku改Aircraft Carrier
x2
Torpedo Cruiser x1
Kitakami改Torpedo Cruiser
x1
Battleship x1
Kirishima改Battleship
x1
Fast Battleship x1
Mutsu改Fast Battleship
x1
400 400 600 30 1 13 / 180 7.22 % Fast Battleship x7
Yamato改Fast Battleship
x5
Nagato改Fast Battleship
x1
Mutsu改Fast Battleship
x1
Destroyer x2
KasumiDestroyer
x1
Fubuki改Destroyer
x1
Light Cruiser x2
Jintsuu改2Light Cruiser
x1
Ooyodo改Light Cruiser
x1
Battleship x2
Richelieu改Battleship
x2
510 120 730 50 1 7 / 175 4.00 % Battleship x2
Haruna改2Battleship
x1
Kongou改Battleship
x1
Destroyer x2
Inazuma改Destroyer
x1
Jervis改Destroyer
x1
Fast Battleship x2
Mutsu改Fast Battleship
x2
Light Cruiser x1
Isuzu改Light Cruiser
x1
400 200 700 40 1 21 / 174 12.07 % Fast Battleship x4
Mutsu改Fast Battleship
x2
YamashiroFast Battleship
x1
MutsuFast Battleship
x1
Light Cruiser x4
JintsuuLight Cruiser
x1
KumaLight Cruiser
x1
TamaLight Cruiser
x1
Sendai改Light Cruiser
x1
Battleship x3
KirishimaBattleship
x1
Hiei改Battleship
x1
Kirishima改Battleship
x1
Destroyer x3
Fubuki改Destroyer
x2
Sazanami改Destroyer
x1
Heavy Cruiser x2
MyoukouHeavy Cruiser
x1
Maya改Heavy Cruiser
x1
Light Aircraft Carrier x2
JunyouLight Aircraft Carrier
x1
Chiyoda航Light Aircraft Carrier
x1
Aviation Battleship x1
Hyuuga改Aviation Battleship
x1
Aircraft Cruiser x1
Suzuya改Aircraft Cruiser
x1
Aircraft Carrier x1
Souryuu改Aircraft Carrier
x1
250 30 201 30 1 10 / 169 5.92 % Destroyer x4
KuroshioDestroyer
x1
YuudachiDestroyer
x1
SuzukazeDestroyer
x1
Shimakaze改Destroyer
x1
Light Aircraft Carrier x3
Gambier Bay改Light Aircraft Carrier
x2
Junyou改2Light Aircraft Carrier
x1
Aircraft Carrier x2
Souryuu改Aircraft Carrier
x2
Battleship x1
Kirishima改Battleship
x1
400 600 600 200 1 14 / 167 8.38 % Aircraft Carrier x6
Akagi改Aircraft Carrier
x4
AkagiAircraft Carrier
x1
Kaga改Aircraft Carrier
x1
Destroyer x4
FubukiDestroyer
x2
Yukikaze改Destroyer
x1
Naganami改Destroyer
x1
Light Cruiser x4
KitakamiLight Cruiser
x1
SendaiLight Cruiser
x1
Kuma改Light Cruiser
x1
Sendai改Light Cruiser
x1
410 110 610 30 1 9 / 166 5.42 % Battleship x4
HarunaBattleship
x2
Hiei改Battleship
x1
Kirishima改Battleship
x1
Destroyer x2
KisaragiDestroyer
x1
ShimakazeDestroyer
x1
Fast Battleship x2
Yamato改Fast Battleship
x1
Nagato改Fast Battleship
x1
Aircraft Carrier x1
AkagiAircraft Carrier
x1
500 30 700 30 1 7 / 164 4.27 % Torpedo Cruiser x2
Kitakami改Torpedo Cruiser
x2
Destroyer x2
ShimakazeDestroyer
x1
Ayanami改Destroyer
x1
Fast Battleship x1
FusouFast Battleship
x1
Light Aircraft Carrier x1
Zuihou改Light Aircraft Carrier
x1
Light Cruiser x1
Isuzu改2Light Cruiser
x1
250 150 200 30 1 4 / 164 2.44 % Light Cruiser x1
Yura改Light Cruiser
x1
Aircraft Carrier x1
Kaga改Aircraft Carrier
x1
Aviation Battleship x1
Fusou改Aviation Battleship
x1
Destroyer x1
Z1改Destroyer
x1
400 130 700 30 1 7 / 164 4.27 % Destroyer x4
MutsukiDestroyer
x1
Z1Destroyer
x1
Yukikaze改Destroyer
x1
Yuudachi改Destroyer
x1
Light Cruiser x2
KisoLight Cruiser
x1
Naka改Light Cruiser
x1
Aviation Battleship x1
Yamashiro改Aviation Battleship
x1
300 30 300 400 1 5 / 151 3.31 % Aircraft Carrier x2
Akagi改Aircraft Carrier
x1
Graf Zeppelin改Aircraft Carrier
x1
Heavy Cruiser x1
Haguro改2Heavy Cruiser
x1
Aviation Battleship x1
Yamashiro改Aviation Battleship
x1
Armored Aircraft Carrier x1
Zuikaku改2甲Armored Aircraft Carrier
x1
250 30 350 31 1 9 / 143 6.29 % Training Cruiser x5
Kashima改Training Cruiser
x3
KashimaTraining Cruiser
x2
Repair Ship x2
Akashi改Repair Ship
x2
Destroyer x1
Z1Destroyer
x1
Battleship x1
Richelieu改Battleship
x1
400 200 600 30 1 12 / 136 8.82 % Light Cruiser x3
Abukuma改Light Cruiser
x2
IsuzuLight Cruiser
x1
Fast Battleship x2
FusouFast Battleship
x1
Mutsu改Fast Battleship
x1
Aircraft Carrier x2
ShoukakuAircraft Carrier
x1
ZuikakuAircraft Carrier
x1
Light Aircraft Carrier x1
HiyouLight Aircraft Carrier
x1
Torpedo Cruiser x1
Ooi改2Torpedo Cruiser
x1
Destroyer x1
Shigure改2Destroyer
x1
Battleship x1
Bismarck DreiBattleship
x1
Heavy Cruiser x1
Haguro改Heavy Cruiser
x1
250 31 200 31 1 3 / 136 2.21 % Battleship x1
Haruna改Battleship
x1
Light Cruiser x1
Ooyodo改Light Cruiser
x1
Aviation Battleship x1
Hyuuga改2Aviation Battleship
x1
400 999 730 60 1 6 / 131 4.58 % Destroyer x2
ShimakazeDestroyer
x1
Yuudachi改Destroyer
x1
Heavy Cruiser x2
ChoukaiHeavy Cruiser
x1
MogamiHeavy Cruiser
x1
Aircraft Carrier x1
Shoukaku改Aircraft Carrier
x1
Fast Battleship x1
WarspiteFast Battleship
x1
250 130 210 30 1 4 / 130 3.08 % Aircraft Carrier x2
Akagi改Aircraft Carrier
x1
Kaga改Aircraft Carrier
x1
Light Aircraft Carrier x1
HiyouLight Aircraft Carrier
x1
Armored Aircraft Carrier x1
TaihouArmored Aircraft Carrier
x1
250 30 200 70 1 1 / 129 0.78 % Destroyer x1
Z1Destroyer
x1
300 300 300 300 1 3 / 125 2.40 % Destroyer x2
FubukiDestroyer
x1
MurakumoDestroyer
x1
Repair Ship x1
Akashi改Repair Ship
x1
450 150 650 80 1 6 / 125 4.80 % Destroyer x6
Michishio改Destroyer
x4
KuroshioDestroyer
x2
250 30 330 30 1 4 / 122 3.28 % Light Aircraft Carrier x1
Chiyoda航Light Aircraft Carrier
x1
Aircraft Cruiser x1
Suzuya改Aircraft Cruiser
x1
Light Cruiser x1
Sendai改2Light Cruiser
x1
Aircraft Carrier x1
Akagi改Aircraft Carrier
x1
270 30 200 30 1 5 / 120 4.17 % Repair Ship x2
AkashiRepair Ship
x2
Destroyer x2
Z1 ZweiDestroyer
x2
Submarine x1
I-168Submarine
x1
250 130 300 30 1 9 / 118 7.63 % Destroyer x4
AmatsukazeDestroyer
x2
Inazuma改Destroyer
x1
Satsuki改Destroyer
x1
Battleship x2
Hiei改Battleship
x1
ItaliaBattleship
x1
Seaplane Carrier x1
ChitoseSeaplane Carrier
x1
Repair Ship x1
AkashiRepair Ship
x1
Training Cruiser x1
Kashima改Training Cruiser
x1
400 800 800 50 1 9 / 113 7.96 % Aircraft Carrier x3
KagaAircraft Carrier
x1
SouryuuAircraft Carrier
x1
Akagi改Aircraft Carrier
x1
Destroyer x3
Yuudachi改Destroyer
x2
Shigure改Destroyer
x1
Heavy Cruiser x1
AtagoHeavy Cruiser
x1
Battleship x1
HieiBattleship
x1
Fast Battleship x1
HyuugaFast Battleship
x1
250 250 250 250 1 5 / 113 4.42 % Destroyer x3
Hibiki改Destroyer
x2
MiyukiDestroyer
x1
Heavy Cruiser x1
KakoHeavy Cruiser
x1
Light Cruiser x1
Abukuma改2Light Cruiser
x1
350 30 999 30 1 8 / 113 7.08 % Aircraft Carrier Submarine x3
I-13改Aircraft Carrier Submarine
x2
I-58改Aircraft Carrier Submarine
x1
Light Cruiser x2
Yura改Light Cruiser
x1
Jintsuu改Light Cruiser
x1
Heavy Cruiser x1
Ashigara改Heavy Cruiser
x1
Destroyer x1
Kasumi改2乙Destroyer
x1
Escort Ship x1
KunashiriEscort Ship
x1
300 30 300 30 1 9 / 112 8.04 % Submarine x3
I-168改Submarine
x3
Battleship x2
Haruna改Battleship
x2
Seaplane Carrier x1
ChitoseSeaplane Carrier
x1
Aircraft Cruiser x1
Mikuma改Aircraft Cruiser
x1
Light Cruiser x1
Kinu改Light Cruiser
x1
Fast Battleship x1
Warspite改Fast Battleship
x1
600 30 600 30 1 5 / 109 4.59 % Repair Ship x2
Akashi改Repair Ship
x2
Heavy Cruiser x1
MyoukouHeavy Cruiser
x1
Battleship x1
Haruna改Battleship
x1
Aircraft Carrier x1
Kaga改Aircraft Carrier
x1
500 130 700 30 1 4 / 106 3.77 % Aircraft Carrier x1
SouryuuAircraft Carrier
x1
Battleship x1
Kongou改Battleship
x1
Light Cruiser x1
Sendai改Light Cruiser
x1
Heavy Cruiser x1
Haguro改Heavy Cruiser
x1
450 150 650 30 1 8 / 106 7.55 % Battleship x4
KirishimaBattleship
x1
HieiBattleship
x1
Hiei改Battleship
x1
Kirishima改Battleship
x1
Heavy Cruiser x1
ChoukaiHeavy Cruiser
x1
Fast Battleship x1
MutsuFast Battleship
x1
Aviation Battleship x1
Ise改Aviation Battleship
x1
Aircraft Carrier x1
Akagi改Aircraft Carrier
x1
350 30 300 30 1 6 / 103 5.83 % Heavy Cruiser x4
Maya改Heavy Cruiser
x2
Maya改2Heavy Cruiser
x2
Destroyer x2
VerniyDestroyer
x1
Shigure改Destroyer
x1
300 30 700 30 1 8 / 102 7.84 % Destroyer x3
KuroshioDestroyer
x2
Yuudachi改Destroyer
x1
Aircraft Carrier x2
AkagiAircraft Carrier
x1
Zuikaku改Aircraft Carrier
x1
Light Cruiser x2
Isuzu改2Light Cruiser
x2
Battleship x1
Haruna改Battleship
x1
250 33 200 30 1 5 / 101 4.95 % Heavy Cruiser x2
FurutakaHeavy Cruiser
x1
Choukai改Heavy Cruiser
x1
Light Cruiser x1
JintsuuLight Cruiser
x1
Battleship x1
KirishimaBattleship
x1
Aircraft Carrier x1
ZuikakuAircraft Carrier
x1
270 130 330 130 1 3 / 101 2.97 % Battleship x2
Kirishima改2Battleship
x1
Haruna改Battleship
x1
Heavy Cruiser x1
Maya改Heavy Cruiser
x1
330 30 330 30 1 3 / 100 3.00 % Destroyer x2
Yuudachi改2Destroyer
x1
Shigure改2Destroyer
x1
Fleet Oiler x1
HayasuiFleet Oiler
x1
260 30 200 30 1 4 / 99 4.04 % Aircraft Carrier x2
Akagi改Aircraft Carrier
x2
Battleship x1
Kirishima改Battleship
x1
Light Aircraft Carrier x1
Chiyoda航改2Light Aircraft Carrier
x1
400 200 700 100 1 3 / 92 3.26 % Aircraft Carrier x1
KagaAircraft Carrier
x1
Heavy Cruiser x1
KumanoHeavy Cruiser
x1
Light Cruiser x1
Tenryuu改Light Cruiser
x1
400 700 600 30 1 7 / 91 7.69 % Light Aircraft Carrier x2
ShouhouLight Aircraft Carrier
x2
Torpedo Cruiser x1
Kitakami改Torpedo Cruiser
x1
Battleship x1
HarunaBattleship
x1
Aircraft Carrier x1
KagaAircraft Carrier
x1
Aviation Battleship x1
Hyuuga改Aviation Battleship
x1
Light Cruiser x1
Yuubari改Light Cruiser
x1
270 130 230 30 1 2 / 89 2.25 % Battleship x1
Hiei改2Battleship
x1
Destroyer x1
Shimakaze改Destroyer
x1
500 130 600 30 1 5 / 89 5.62 % Battleship x3
Kongou改Battleship
x3
Submarine x1
I-19Submarine
x1
Destroyer x1
Shigure改Destroyer
x1
600 30 400 30 1 2 / 88 2.27 % Destroyer x1
ShimakazeDestroyer
x1
Battleship x1
Haruna改Battleship
x1
999 999 999 150 1 5 / 86 5.81 % Battleship x2
Haruna改Battleship
x2
Destroyer x1
MurakumoDestroyer
x1
Heavy Cruiser x1
FurutakaHeavy Cruiser
x1
Aircraft Carrier x1
Shoukaku改Aircraft Carrier
x1
430 430 630 30 1 4 / 83 4.82 % Destroyer x2
Naganami改2Destroyer
x1
Johnston改Destroyer
x1
Fast Battleship x1
Yamato改Fast Battleship
x1
Battleship x1
Kongou改2Battleship
x1
250 30 999 30 1 1 / 82 1.22 % Destroyer x1
Z1Destroyer
x1
400 30 400 30 1 3 / 81 3.70 % Fast Battleship x1
YamashiroFast Battleship
x1
Aircraft Carrier x1
AkagiAircraft Carrier
x1
Aviation Battleship x1
Yamashiro改Aviation Battleship
x1
400 999 600 30 1 5 / 81 6.17 % Fast Battleship x1
Musashi改Fast Battleship
x1
Battleship x1
Haruna改Battleship
x1
Light Cruiser x1
Jintsuu改Light Cruiser
x1
Destroyer x1
Shigure改Destroyer
x1
Aviation Battleship x1
Fusou改Aviation Battleship
x1
400 100 500 30 1 3 / 80 3.75 % Light Cruiser x1
Jintsuu改Light Cruiser
x1
Aircraft Carrier x1
Kaga改Aircraft Carrier
x1
Seaplane Carrier x1
Comdt. Teste改Seaplane Carrier
x1
600 30 700 30 1 6 / 80 7.50 % Battleship x2
KongouBattleship
x1
KirishimaBattleship
x1
Destroyer x2
Ushio改Destroyer
x1
Kawakaze改Destroyer
x1
Fast Battleship x1
MutsuFast Battleship
x1
Light Cruiser x1
Sendai改Light Cruiser
x1
400 500 200 700 1 8 / 79 10.13 % Aircraft Carrier x3
Akagi改Aircraft Carrier
x3
Destroyer x2
Kawakaze改Destroyer
x1
Kasumi改2Destroyer
x1
Fast Battleship x1
YamashiroFast Battleship
x1
Aviation Battleship x1
Ise改Aviation Battleship
x1
Battleship x1
Kongou改2Battleship
x1
250 30 330 130 1 2 / 77 2.60 % Fast Battleship x2
YamashiroFast Battleship
x1
Mutsu改2Fast Battleship
x1
300 30 300 350 1 2 / 76 2.63 % Aircraft Carrier x2
Shoukaku改Aircraft Carrier
x2
400 30 300 30 1 2 / 75 2.67 % Destroyer x2
Shigure改Destroyer
x1
Naganami改Destroyer
x1
270 130 250 30 1 4 / 75 5.33 % Heavy Cruiser x1
KumanoHeavy Cruiser
x1
Battleship x1
Kirishima改2Battleship
x1
Repair Ship x1
AkashiRepair Ship
x1
Destroyer x1
Sagiri改Destroyer
x1
430 30 730 30 1 2 / 74 2.70 % Destroyer x1
Shigure改Destroyer
x1
Armored Aircraft Carrier x1
Zuikaku改2甲Armored Aircraft Carrier
x1
250 200 200 30 1 1 / 69 1.45 % Destroyer x1
Shigure改Destroyer
x1
250 30 220 30 1 5 / 69 7.25 % Destroyer x4
Z1Destroyer
x4
Heavy Cruiser x1
SuzuyaHeavy Cruiser
x1
400 30 500 30 1 5 / 67 7.46 % Destroyer x2
ShimakazeDestroyer
x1
Asashio改Destroyer
x1
Battleship x2
KongouBattleship
x1
Haruna改2Battleship
x1
Aviation Battleship x1
Hyuuga改Aviation Battleship
x1
250 30 200 130 1 2 / 67 2.99 % Submarine x1
I-58Submarine
x1
Light Cruiser x1
Tenryuu改2Light Cruiser
x1
270 130 300 30 1 2 / 65 3.08 % Heavy Cruiser x1
KumanoHeavy Cruiser
x1
Destroyer x1
Z1改Destroyer
x1
300 30 250 30 1 2 / 65 3.08 % Destroyer x2
Yuudachi改2Destroyer
x1
Shigure改2Destroyer
x1
350 30 350 400 1 1 / 64 1.56 % Light Aircraft Carrier x1
Ryuujou改Light Aircraft Carrier
x1
430 230 630 30 1 5 / 63 7.94 % Submarine x2
I-19Submarine
x2
Light Cruiser x2
Sendai改2Light Cruiser
x2
Aviation Battleship x1
Ise改Aviation Battleship
x1
300 300 600 30 1 2 / 62 3.23 % Aircraft Carrier x1
Hiryuu改2Aircraft Carrier
x1
Heavy Cruiser x1
Ashigara改Heavy Cruiser
x1
600 600 600 30 1 2 / 59 3.39 % Fast Battleship x1
MutsuFast Battleship
x1
x1
Atlanta
x1
250 130 270 30 1 1 / 59 1.69 % Fast Battleship x1
Yamato改Fast Battleship
x1
600 600 300 300 1 3 / 59 5.08 % Battleship x1
KongouBattleship
x1
Light Aircraft Carrier x1
JunyouLight Aircraft Carrier
x1
Light Cruiser x1
Abukuma改Light Cruiser
x1
400 101 600 30 1 2 / 59 3.39 % Submarine x1
I-8Submarine
x1
Destroyer x1
Murakumo改Destroyer
x1
430 630 630 30 1 2 / 58 3.45 % Battleship x1
Hiei改Battleship
x1
Destroyer x1
Asashio改Destroyer
x1
400 30 600 100 1 5 / 57 8.77 % Aircraft Carrier x2
AkagiAircraft Carrier
x1
Kaga改Aircraft Carrier
x1
Light Aircraft Carrier x1
ShouhouLight Aircraft Carrier
x1
Heavy Cruiser x1
Kako改Heavy Cruiser
x1
Destroyer x1
Hatsuzuki改Destroyer
x1
300 300 300 600 1 2 / 56 3.57 % Destroyer x1
HibikiDestroyer
x1
Armored Aircraft Carrier x1
Shoukaku改2甲Armored Aircraft Carrier
x1
250 50 200 40 1 4 / 55 7.27 % Destroyer x2
Hibiki改Destroyer
x2
Seaplane Carrier x2
Comdt. Teste改Seaplane Carrier
x2
420 120 620 30 1 5 / 51 9.80 % Battleship x3
Kongou改Battleship
x2
Kirishima改Battleship
x1
Fast Battleship x2
YamashiroFast Battleship
x1
Nagato改Fast Battleship
x1
400 30 610 30 1 2 / 50 4.00 % Destroyer x1
Shimakaze改Destroyer
x1
Aircraft Carrier x1
Souryuu改Aircraft Carrier
x1
250 30 530 30 1 7 / 50 14.00 % Light Cruiser x6
Abukuma改Light Cruiser
x4
AbukumaLight Cruiser
x2
Destroyer x1